Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Газифицират Новия център на Смолян   

От две-три седмици насам на входовете на жилищни блокове в квартал „Нов център“ на Смолян има съобщения от фирма „Райков сервиз“ ООД, че предстои да бъде изградена газоразпределителна мрежа.

Те приканват живущите да се възползват от възможността да потребяват природен газ за битови нужди от следващия отоплителен сезон 2018/2019 г. Има телефон за контакт, а също и адрес, на който всеки пожелал да се включи, може да направи консултация.

През 2016 г. хасковското дружество получи от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 35-годишна лицензия за доставка и разпределение на природен газ в община Смолян.

Отне им две години да стартират процедурата, тъй като имало обжалвания на съседи относно терена, който са купили – зад магазин „Лидл“ в Смолян.

Предвид отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ ще се осъществи по т.нар. технология „Виртуален газопровод“ – доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи.

Инвестицията е разпределена в два периода – до 2020-та година, когато ще се въвежда системата в областния град, и от 2021-ва до 2025-та, когато обект на интервенция ще са селата Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда.

Инвестиционната програма на „Райков сервиз” включва изграждането на близо 29 км газоразпределителна мрежа с прилежащите й съоръжения на обща стойност 3 546 300 лева в периода до 2020 г. и изграждане на 35,2 км мрежа на стойност 2 807 730 лева в следващия период – до 2025 г. През първите пет години е планирано да се реализира 56% от общата инвестиционна програма на дружеството, а през втория период – 44%.

Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса пред КЕВР „Райков сервиз” ООД е извършил маркетингови проучвания за възможностите за газификация на община Смолян и е определил обхвата на инвестиционните си намерения на стойност около 9 млн. лева, като предвидените за влагане в мрежата материали и съоръжения са със срок на амортизация не по-малко от 25 години и срок на експлоатация приблизително 50 години. С изграждането на предвидените в идейния проект на дружеството съоръжения и мрежи ще бъде създадена газоразпределителна мрежа и ще се открият възможности в следващите години да бъдат снабдени с природен газ поне 70% от потенциалните клиенти.

До 2025 г. дружеството предвижда да изгради около 64 км мрежа и съответните съоръжения към клиентите на стойност около 6 350 000 лв.

Отоплението на обществените сгради, предимно училища, детски заведения, офиси и др. в момента се осъществява от локалните котелни с инсталирани в тях котлоагрегати. Този тип котли (парни и водогрейни) показват много добри резултати при работа на природен газ.

Самото преустройство на котелните инсталации става сравнително лесно и средствата, които са вложени в него, се възвръщат в рамките на един или два отоплителни сезона. Предпоставка за това е разликата в цените на природния газ и промишления газьол, и отпадане на транспортни разходи.

Там, където в момента няма изградени локални котелни, могат да се използват малки комбинирани котли, работещи на газово гориво.Това са съвременни уреди с много висок коефициент на полезно действие, компактни и лесни за обслужване. Те позволяват висока степен на автоматизация, не изискват специален персонал за обслужването им и дават възможност за икономичен режим на потребление на енергия, сочи доклад на дружеството пред КЕВР.

Битовите клиенти консумират енергия за отопление през зимния сезон и за готвене, както и за санитарно-хигиенни нужди през цялата година. Използваните за целта уреди – печки на твърдо гориво, отоплителни и готварски електрически печки, бойлери и други, са непригодни за работа на природен газ и следва да се подменят с нови. Конкретното решение зависи от възможностите и намеренията на съответното домакинство. Произвежданите съвременни газови домакински уреди са много разнообразни, се сочи в становището на КЕВР. 

По думите на единия от управителите на „Райков сервиз“, газификацията ще започне първо с блоковете от квартал „Нов център“, понеже там има изградени площадки за компресиран газ

Техният ангажимент е да доставят газта до границата на имота. Оттам-нататък е ангажимент на абоната – да намери фирма, която да изгради газовата инсталация, парното и котелът.

Според техния анализ нужните вложения от страна на абонатите няма да са много големи в сравнение с това да си купиш котел на пелети или каквото и да е друго.

„Вложението се изчислява на база на това, че един котел струва към 1000 лева за една къща или апартамент. И естествено, ще има такса за присъединяване, която е не повече от 300-400 лева. Смятам, че това е напълно постижимо за всяко домакинство. На по-големите потребители ще е малко повече. Според квадратурата ще е максимум 2000 лева, а инвестицията ще се възвърне за една-две години“, посочи управителят Румен Пеев след като получи концесията от КЕВР.

Той изчисли, че за 100 квадрата жилище месечното плащане за газ ще е от 100 до 150 лева. В по-студените месеци ще е повече, но като се разхвърли пропорционално на 12 месеца, идва не повече от 150 лева, сметна Пеев.

Газифицирането е и мярка за подобряване качеството на въздуха. По 84 дни през 2016-та и 2017-та година в Смолян са измерени наднормени стойности на фини прахови частици.

От началото на този месец досега нормата на замърсяване е превишена в 15 дни, без превишение са 13 дни.

Facebook Comments