Генерален план на движението бистрят в Златоград, падат им се по две коли на човек

Генерален план за организация на движението правят в Златоград. Два са основно аргументите за това.  Първо, увеличеният брой автомобили, които са собственост на местните жители. И второ, потокът коли, които преминават през града и граничния пункт за и от Гърция.

Изводът от проведеното съвсем наскоро преброяване на пет възлови кръстовища в Златоград е, че се падат по два автомобила на глава от населението, обясни кметът Мирослав Янчев.

„Такъв генерален план сме нямали никога, за нас той е от изключително значение. Това не ни вменено от някой закон. Досега на парче сме решавали проблемите по организация на движението. Сега се опитваме да намерим трайни решения. Този план трябва да създаде и удобство за хората, и усещане за по-добра организация на движението. Въвеждаме го с цел той а има силата на местен закон и по този начин установяваме правила за по-дълго време“, посочи Янчев. 

Договорът за изготвяне на пълна проектна документация, технически проект (работни чертежи, детайли и технически спецификации за изпълнение на СМР) на Генерален план за организация на движението в Златоград е сключен на 1 март 2017 г. Изпълнител на поръчката е „Циклоп 21Р“ ООД с оферта на стойност 29 940 лв. с ДДС.

Целта на възложителя е да се възстанови и подобри транспортно-експлоатационните качества на уличната мрежа в общинския център.

„Има два етапа в подготовката на плана. До 1 септември изпълнителят трябва да ни даде идеен проект, който да е съгласуван с всички заинтересовани – граждани, КАТ, Пътно управление, Полиция, ЕВН, ВиК  и т.н. След като ни предаде идейния проект, ние го разглеждаме и обсъждаме. Ако кажем, че всичко е наред, в двумесечен срок ще трябва да ни предаде работния проект. Това очакваме да стане в началото на месец ноември. След това предстои да се приеме от Експертен съвет и през януари ще се внесе за разглеждане от Общинския съвет“, обясни градоначалникът.

Сега проектът  е на идейна фаза. В момента изпълнителят го съгласува с обществото и заинтересованите институции.

Планът, по който се работи, не е за една или няколко улици, или само за центъра, а за целия град Златоград и много неща се променят драстично.

Определят се основните трасета на товарното движение, кои зони или улици се забраняват за движение на товарни автомобили или ще имат ограничения в теглото на МПС.

Има промяна в предимствата в някои кръстовища, определени са улиците с еднопосочно движение, улици, по които се забранява спирането и паркирането в централната градска част в синя и зелена зона.

Визират се улици или части от тях, в които скоростта на движение се намалява до 30км/час, трасета на градския транспорт и трасета за движение на междуселищни автобусни линии.

В проекта на Генералния план са отразени съществуващи спирки и са посочени нови. Отразени са и съществуващите пешеходни пътеки, поставени са нови повдигнати пешеходни пътеки. Поставени са нови пътни знаци на определени места в града. Отразени са рисковите кръстовища.

„Има много нови забранителни знаци. Има забранени до момента улици, които ще бъдат частично разрешени. Има еднопосочни, които ще направим двупосочни. Всичко това обаче може да не се приеме – гражданите ще кажат. Една голяма част от въпросите ще се отнесат до КАТ, Полицията, Пътно управление“, каза кметът.

Той обясни, че имат проблем с  велоалеите, защото в заданието са възложени, но когато се е правило градоустройството на Златоград, велоалеи не са били планирани. „И то не само за нашия град е така, а за всички в Родопите. Сега гледаме да ги напаснем така, че да постигнем споделено използване на улиците“, отбеляза Янчев.

„До края на този мандат не планирам да въвеждаме платен паркинг в Златоград“ , категоричен е градоначалникът.

Facebook Comments