Глоба от 200 до 2000 лв. грози хората, складирали дърва върху пожарни хидранти

Голяма част от населението на град Смолян складира дърва за огрев и строителни материали върху пожарните хидранти, а шофьорите паркират в непосредствена близост или върху тях. Това е изводът от проверка на хидрантите, извършена от служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян.

При проверката някои пожарни хидранти не са могли да бъдат открити и проверени, заради невъзможност за достъп до тях.

От полицията информират, че има нормативна забрана за гореспоменатите действия /чл.20т.4 от Наредба 8127з-647от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите/.

Всеки, който не спазва изискванията на наредбата, може да бъде подведен под отговорност и да бъде наказан с административно наказание глоба от 200лв. до 2000лв.

Пожарните хидранти са особено важни за пожарникарите, за да водоснабдят автомобила в случай на пожар и за гасене на сгради, намиращи се непосредствено до него. При невъзможност да се ползва хидранта се увеличава времето за гасене, а това понякога може да касае човешки живот.

Facebook Comments