Горещи телефони за COVID – 19 в област Смолян

Горещи телефони за подаване на сигнали във връзка с COVID-19

 БЧК-Смолян –  0301/6 32 97, отговаря от 6:00 часа до 22:00 часа;

РЗИ-Смолян – 0883 348 633, отговаря след 15:00 часа; 0884 495 765, отговаря след 17:00 часа;

Община Баните – 0887 622 219;

Община Борино – 03042/2040;

Община Девин – 03041/2272; 0879 221 567;

Община Доспат – 03045/2310; 0894 438 135;

Община Златоград – 03071/2580; 0884 600 182;

Община Мадан – 0893 343 660;

Община Неделино – 03072/92 34;

Община Рудозем – 0895 538 111; 0879 087 774;

Община Смолян – 0301/58 940;

Община Чепеларе – 03051/81 46.