Горска улулица влезе в комин на почивна база в Пампорово

Сигнал за влязла през комин в почивна база на Пампорово граблива птица е постъпила в смолянската екоинспекция. След като уловили птицата експертите установили, че тя е от вида горска улулица (Strix aluco).

Видът е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Горската улулица е била в добро състояние и с възможност да лети. Освободена е от експертите  в  местността „Райковски ливади“ на курортния комплекс .

Горската  улулица (Strix aluco) е сравнително едра сова, разпространена в цялата страна. През зимата посещава изкуствени насаждения, паркове, градини и населени места.

РИОСВ – Смолян, припомня, че при намиране на птица или животно от защитен вид в безпомощно състояние  гражданите могат да подадат сигнал на „зеления“ телефон на инспекцията за предприемане на действия.

Facebook Comments