Завършена е стената на яз. „Пловдивци“

Строителството на язовир „Пловдивци“ вече приключва. Само през ноември тази година бяха положени около 40 000 кубика чакъл и 1 950 квадратни метра асфалт и по този начин беше завършена стената на язовира. При този напредък в строителството може да се очаква, че неговото пълнене с вода може да започне от пролетта на 2017 година. Растителността и горният слой на почвата в чашата на язовира вече са отстранени и хората от Рудозем и съседните общини вече могат се надяват за снежна зима и обилни валежи през пролетта. Това пише в сайта на представителството на Световната банка за България.

Доклад, публикуван в края на декември месец 2016 г. от Световната банка сочи обаче, че са изпълнени са 22% от строителните работи язовира и 25% от пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ). Интересно за отбелязване е, че към края на юли месец от строителството на язовира е било изпълнено едва 12%, а от пречиствателната станция – 16%.

Договорът за изграждането на язовира ПСПВ към него бе подписан през декември месец 2014 г. Срокът за изпълнението му е 900 дни, което значи до средата на 2017 г., но в актуалния доклад на Световната банка е посочена крайна дата за 100% изпълнение на предвидените по проекта дейности 31 декември 2019 г.

Консорциум „Пловдивци“ спечели поръчката на стойност 47,4 млн. лв. Водещ партньор в него е руската компания ОАО „ЗАрубежводстрой“, българската „ГБС-Инфраструктурно строителство“ (дъщерна фирма на „Главболгарстрой“ АД – б.а.) и испанската „Арема“ АД.

Проектът се финансира чрез заемно споразумение между България и Световната банка.

В последния доклад пише още, че е постигнат е напредък в изграждането на язовира и пречиствателната станция. Завършена е зоната за асфалтиране. Гражданските дела за почти приключени. Довършителните работи са в ход, а оборудването е инсталирано. Планирана е рехабилитация на електропровода дейностите ще се извършват в съответствие с изискванията за предпазни мерки.

Подкрепеният от Световната банка Проект за развитие на общинската инфраструктура ще гарантира качествено водоснабдяване на 170 000 българи чрез изграждането на три язовира – „Пловдивци“ близо до Рудозем, „Луда Яна“ до Панагюрище и „Студена“ край Перник.

Линк към актуалния доклад на Световната банка: http://documents.worldbank.org/curated/en/286291482928008083/pdf/ISR-Disclosable-P099895-12-28-2016-1482927999375.pdf

Линк към плана за придобиване на земя: http: http://documents.worldbank.org/curated/en/392341468016233026/text/RP6180V50P099800Box385296B00PUBLIC0.txt

На снимката: План на язовирната стена на яз. „Пловдивци“

Facebook Comments