Община Смолян е на път да придобие пистите на Пампорово

На финалната права е процедурата по придобиване на пистите в Пампорово от община Смолян, стана ясно от изявление на кмета Николай Мелемов. В най-скоро време се очаква Министерският съвет да вземе решение, което вече е депозирано за разглеждане и община Смолян безвъзмездно да придобие терените, които се ползват за писти.

Целта по думите на зам.-кмета по строителството Марияна Цекова е да може да се доразвие курортът и да  се изготви промяна в Общия устройствен план на Пампорово. Това ще е и възможност за увеличаване на приходите в общината.

„Това са доста площи, с които общината може да разполага целесъобразно в полза на местната общност. Става дума за 21 имота. Ще придобием не всички писти, а само тези, които попадат върху бившия държавен поземлен фонд, защото те вече с една заповед на областния управител са отнети от Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“, обясни Цекова.

Става въпрос за прехвърляне на няколкостотин декара площи. От своя страна областният управител Недялко Славов заяви, че е издал заповедта след предварително съгласие на МЗХ и депозирано искане на община Смолян в земеделското ведомство. Той посочи, че с придобитите от общината земи ще се разпорежда Общинският съвет. „Има съгласие на МЗХ и такава е процедурата – областният управител се явява междинно звено, което изземва имотите и осъществява процедурите по приемането и предаването им. И когато решението на Министерския съвет бъде факт, ангажимент на областния управител е да ги предаде на общината“, допълни Славов.

Вносител на предложението пред МС ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството. МРРБ има изготвен проект за решение и в момента тече процедура по съгласуването му.
„Според мен е много по-добре местната общност, местната власт да се разпорежда с подобни държавни имоти на нейна територия, а Общинският съвет ще прецени какво да се прави с тях“, добави областният.

В техническото задание за изработване на ОУП на курорта Пампорово се сочи, че съществуват редица проблеми, свързани с определените предназначение и начин на трайно ползване на немалка част от поземлените имоти. Имоти с еднакво предназначение и начин на трайно ползване – за ски писти през зимния сезон, респективно – планински пасища/ливади през пролетно-есенния период на годината са класифицирани по различен начин в т. ч.: иглолистна гора, друг вид дървопроизводителна гора, просека, пасище, поляна, ливада, гори и храсти в земеделска земя, в това число – за друг вид ливада или за друг вид земеделска земя. Последната категория е приложена в частност към „стъпките“ на отделни сгради и съоръжения на пътническите въжени линии – лифтове и ски-влекове.

Facebook Comments