Индикатор за измама при управлението на Илия Вълчев откри АДФИ в Неделино 

След цели 11 години три кметски мандата в Неделино Агенцията за държавен финансов контрол (АДФИ) откри индикатор за измама в обществена поръчка.

Според Закона за държавната финансова инспекция „индикатор за измама“ е белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти.

Става дума за доста стара обществена поръчка, чрез която е възложено изпълнение на водопроводи и канализация по улица „Дичо Петров“ в общинския център. Тръби е трябвало да се положат с общо 417 метра дължина. Обявена е през юли месец 2008 година и е финализирана с договор три месеца по-късно – през октомври.

За изпълнител при две подадени оферти е избрана фирма „ВИГ – 66“ ЕООД – град Божурище, собственост на Валентин Георгиев, с цена 1 523 419 лева с ДДС – точно, колкото е прогнозната. Тоест, стотинка не е свалена при конкурса.

Поръчката не е докладвана като приключила пред ресорната агенция и до днес. Възлагането и изпълнението обаче се случва във втората година от мандата на неделинския кмет по това време Илия Вълчев.

Странно, но 11 години по-късно, след като община Неделино е управлявана от Стоян Беширов и Боян Кехайов, АДФИ едва в края на миналата година си поставя за задача да провери доколко законосъобразно са спазени нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, включително и реда за възлагане по ЗОП специално при тази поръчка.

В резултат от проверката са установени общо четири нарушения. Две от тях са за неосвободени гаранции на участниците, едно е за неоповестено  решение, с което се определя изпълнителят, участници и мотивите за това. Другото е за неизползване на електронен търг при провеждане на открития конкурс.

Установен е и един индикатор за измама, заради което документите са предадени на съответните органи за последващо разследване.

От АДФИ съобщават, че в периода октомври-декември АДФИ приключи 95 финансови инспекции. Проверени са 278 обществени поръчки на обща стойност 331 444 983 лв. Инспектирани са 1059 договора на стойност 160 844 558 лв.

По време на финансовите инспекции са установени 21 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки. Общият брой на установените закононарушения е 470, като в обхвата попадат нормативните актове, уреждащи бюджетната и финансово-стопанската дейност на инспектираните обекти.

За установените през тримесечието нарушения са съставени 3 акта за начет и 168 акта за установяване на административни нарушения. По време на финансовите инспекции са идентифицирани 36 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

Рекордьор по брой индикатори за изамама – 33, е „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД – гр. София.

Снимка: Архив, Галерия на община Неделино