Кметът на Доспат подписа договор с министър Ненов за 9,7 млн. лв.

Кметът на Доспат Елин Радев подписа договор с министъра на околната среда и водите  Нено Димов  на стойност 9,7 млн. лв. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) и са предназначени за изграждане на  инсталации за отпадъци.

Договорът с община Доспат е за изграждане на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци. Целта е да бъде намалено количеството на депонираните битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2150 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране ще преработва 6400 тона смесено събрани битови отпадъци годишно.

Двете инсталации ще обслужват над 40 000 жители на територията на общините Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница.

От общия размер на инвестицията близо 9,7 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,3 млн. лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Facebook Comments