Конкурс за есе, посветено на Левски, обявиха в Смолян

Конкурс за есе на тема: „Дела трябват, а не думи“ обявиха Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ и Регионалното управление на образованието в Смолян. Поводът е 180-годишнината от рождението на Васил Левски.

Конкурсът е насочен към младите граждани на област Смолян – ученици и учители, респектирани от личността и делото на Васил Левски. В него могат да участват ученици от 5-ти до 12 клас и учители по всички учебни предмети на възраст до 35 години.

Целта на конкурса е възпитаване на интерес към историческото ни наследство, към неговото по-задълбочено опознаване и опазване; провокиране и развитие на творческите способности и мислене у младите хора; представяне на личността и делото на Васил Левски в националната ни история чрез литературните методи и способи и създаване на творчески продукт.

Авторитетно жури от специалисти ще разгледа и направи подбор на най-добрите разработки от трите възрастови групи, които ще бъдат включени в книжно издание.

Организаторите са подготвили регламент и писмо-покана за участие до всички училища в област Смолян. В регламента са заложени целите, задачите, условията и изискванията за участие, а така също по какъв начин и по какви критерии журито ще направи подбор на най-добрите разработки от всички участващи в конкурса.

Експерти от институциите-организатори и доброволци от Общинския комитет „Васил Левски“ – Смолян, планират издаването и представянето на книжното тяло, творчески продукт на най-добрите участници в конкурса за есе „ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ…“ да се проведе на 18 юли 2017 г., когато цяла България ще чества 180 години от рождението на Васил Левски.

За справки и въпроси можете да се обръщате на e-mail: [email protected] или на телефони 0301/ 6 57 53 и 0887 985 720 (Тинка Белегова – уредник).

Facebook Comments