КЗК: Поръчката за ГКПП Рудозем – Ксанти е законна

Комисията защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбата на фирма от Дупница срещу поръчката за ГКПП Рудозем – Ксанти, обявена от областния управител на Смолян Недялко Славов.

Прогнозната стойност на обекта заедно с един километър подходен път към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт е 17,4 млн. лева с ДДС (14,5 млн. лв. без ДДС).

Тя бе обявена на 21 май, но близо месец по-късно бе блокирана от фирма „Р и Д Ауто-Строй“ ЕООД. Дружеството със 100 лв. капитал е регистрирано за продажба на коли, мотори и мотопеди. Собственик и негов управител е 46-годишният Цанко Михайлов от Дупница.

Въпросната фирма е обжалвала пред КЗК обявената от възложителя методика за оценка на офертите. Според Михайлов тя противоречи на Закона за обществените поръчки.

Не е такова обаче становището на Антимонополната комисия. Тя е отхвърлила твърденията му за нередности в документацията и е постановила, че решението на Славов за откриване на процедурата е законосъобразно.

„Заложените в методиката критерии дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, позволявайки възможността да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите“, се сочи в решението на комисията.

Дупнишката фирма трябва да плати на областната администрация в Смолян 1200 лева за направените от нея разноски в производството пред КЗК.

Припомняме, че преди две седмици Антимонополната комисия се произнесе и срещу поисканата от дружеството мярка „спиране на процедурата“.

Според КЗК забавянето на процедурата за ГКПП Рудозем – Ксанти би увредило интересите не само на възложителя и на жителите на целия Южен централен район, но и националните интереси, защото с изпълнението на обществената поръчка е свързано осигуряването на нормален транспортен достъп и свързаност с Беломорието.

Това нейно решение да се рестартира поръчката вече е обжалвано пред Върховния административен съд.

Публикуваното днес отхвърляне на жалбата по същество също подлежи на обжалване пред ВАС. Така, че изборът на изпълнител за стратегическия проект за Смолянска област скоро няма да бъде възобновен.

Facebook Comments