Мечки нанесоха щети в Смолянско, РИОСВ провери 11 сигнала  през юли

През месец юли експерти от Групата за бързо реагиране при РИОСВ в Смолян провериха 11 сигнала  за щети от кафява мечка, съобщиха от екоинспекцията.

При направените проверки са установени щети върху 8 селскостопански животни (говеда и овце) и два пчелина.

Най-голям брой щети са регистрирани на територията на община Смолян (в землищата на селата Могилица, Мугла и Полковник Серафимово) и община Баните (в землищата на селата Гълъбово и Сливка).

Останалите щети от нападения на кафява мечка над селскостопански животни са регистрирани в землищата на градовете Чепеларе и Неделино.

При всички огледи е констатирано, че щетите са нанесени от кафява мечка.  Изготвени са предложения за обезщетение на собствениците.

РИОСВ – Смолян призовава стопаните на селскостопански животни и пчелини да предприемат превантивни мерки по опазване им. Част от мерките за предотвратяване на нападенията са поставяне на телени или електрически огради и недопускането на паша на животните без овчарски кучета и пастир.