На първо място сме по потребление на кисело мляко, масло, плодове и картофи

Намалели са разходите за алкохол и цигари за сметка на обзавеждане и облекло

Домакинствата в областта са изразходвали 5 444 лв. средно на лице

Намаляват разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия

Увеличават се разходите за жилищно обзавеждане и поддържане на дома

Област Смолян е на първо място в страната по фактическото потребление на кисело мляко (61.9 кг), млечни масла (2.9 кг), плодове – пресни и замразени (68.2 кг) и картофи (61.6 кг) на лице от домакинство през 2016 г. В сравнение със средните количества за страната потреблението на кисело мляко е със 125.1% в повече, на млечни масла – със 190%, на плодове – със 39.2%, а потреблението на картофи – със 124.0%, съобщават от Териториалното статистическо бюро „Юг“ – Смолян с директор Николай Славов.

Над средното за страната е потреблението на хляб и тестени изделия, брашно, ориз, яйца, олио, захар, зеленчуци и зеленчукови консерви. По-малко от средното за страната е потреблението на месо, риба и рибни продукти, сирене, алкохолни и безалкохолни напитки.

Сравнението на данните за потреблението на домакинствата в областта с предходната година показва намаление на консумацията на хляб и тестени изделия, картофи, яйца, компоти, месни продукти и други.

Повишава се консумацията на пресни и замразени зеленчуци, безалкохолни напитки, пресни и замразени плодове, месо, плодови сокове и нектари, прясно мляко, ориз и други.

Намалява се потреблението на цигари от 716 броя на лице през 2015 г. на 488 броя през 2016 година.

През 2016 г. средният годишен общ доход на лице от домакинство в област Смолян е 5 618 лв., което е с 3.7% повече спрямо 2015 година.

Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата – през 2016 г. тя формира 56.7% от общия доход на домакинствата, а през 2015 г. – 51.3%.

През 2016 г. пенсиите, както и в предходната година, са втория по значимост източник на доходи за домакинствата в областта. Те формират 24.7% от общия доход на домакинствата, докато през 2015 г. техният дял е 26.0%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 28.0% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2016 г., а през 2015 г. този дял е 31.2%.

През 2016 година домакинствата в областта са изразходвали 5 444 лв. средно на лице, което е с 11.5% повече от 2015 година.

Намаляват разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия с 21.0% спрямо 2015 година. Намаление се наблюдава и при разходите за регулярни трансфери към други домакинства (с 16.8%) и влогове (с 16.7%).

За храна са изразходвани 1 774 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 36.0% през 2015 г. на 32.6% през 2016 година.

Увеличават се разходите за жилищно обзавеждане и поддържане на дома с 78.5%, за облекло и обувки с 62.0%, за разнообразни стоки и услуги с 36.7% спрямо 2015 година.

Facebook Comments