Неочаквано: По-малко хора са били в нета през корона кризата, макар и с онлайн обучението

През тази година 73.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 8.8% спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 19-то  място в страната.

Това сочат резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Юг.

През 2020 г. 64.8% от живеещите в област Смолян на възраст 16-74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

В регулярното използване на интернет в сравнение с предходната година е регистриран спад от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 21.0 проценти пункта.

През 2020 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 69.3 и 60.7%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 100% от лицата с висше образование, 74.1% от тези със средно образование и едва 22.2% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава при 11.7% от лицата от област Смолян.