Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Обекти за около 20 млн. лева възлага кметът на община Доспат

Инфраструктурни обекти за около 20 млн. лева без ДДС възлага кметът на община Доспат Елин Радев.

Четири възлагателни процедури за строително-монтажни работи на общината са в ход и се очаква в края на зимата да има избрани изпълнители.

Едната е открита през месец октомври и е за ремонт и реконструкция на улична мрежа. Прогнозната й стойност е 1 577 521 лв. без ДДС. Обектът е разделен на две обособени позиции, като в първата са улици в Доспат и с. Барутин. Във втората са отделени за асфалтиране улици в селата Бръщен, Црънча, Касъка, Любча и Змейца. Средствата за този проект са осигурени с постановление на Министерския съвет.

По средата на октомври е обявена друга процедура – за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните съоръжения и системи. Той е с прогнозна стойност 4 822 335 лв. без ДДС.

Проектът е обезпечен със средства от Програмата за развитие на селските райони и е с четири обособени позиции: за водоснабдителни съоръжения в селата Бръщен, Змейца, Касъка, Любча и Црънча; за реконстукция на съществуващ гравитачен водопровод за водоснабдяване на с. Змеица от с.ш. „Бял Дунав“; за допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от местността Заставата; за реконструкция на водопровод от местността Кървав дол в с. Барутин.

Преди седмица местната администрация обяви поръчка за благоустрояване на уличната мрежа в Доспат, Барутин, Любча, Змейца и Црънча с прогнозна стойност 3 025 350 лева. Обектът е разделен на пет обособени позиции, като общата дължина на улиците, подлежащи на асфалтиране, е над 7 километра.

Над 320 хиляди лева без ДДС ще е вложението в благоустрояване и озеленяване на общински имоти и изграждане на пешеходна алея до брега на язовир „Доспат“. Благоустрояване на централните зони е предвидено за селата Змейца (на обща площ близо три декара), Бръщен (450 кв. м площ) и Барутин (на площ около 350 кв. м), като са предвидени нови настилки, озеленяване, зацветяване и др.

Нови алеи ще се правят край яз. Доспат на обща площ от близо декар. Проектът за паркоустройство предвижда алеите да са с различни видове настилки върху армирана бетонова основа и подложка от трошен камък, засаждане на широколистни влаголюбиви дървета, треви и цветя, увивни растения.

По думите на кмета Радев 2019-та година за община Доспат ще бъде изпъстрена с реализирането на много проекти. Сред най-важните, за който процедурата за СМР още не е започнала, е проектът за изграждане на нова компостираща инсталация за твърди битови отпадъци на стойност 10 млн. лева.

Засега осигурените за догодина инвестиции в инфраструктура са на стойност над 20 млн. лв. „За първи път в историята на община Доспат толкова много инвестиции ще се реализират, и то в рамките на една календарна година“, коментира Елин Радев.

Последно, вчера бе одобрена сумата от 950 000 лв. с постановление на МС за община Доспат, предназначени за ремонт, преустройство и оборудване на нова общинска сграда, намираща се на ул. „Капитан Петко Войвода“ №3, както и за вертикална планировка на имота.

Facebook Comments