Обходният път през Влахово ще е от първостепенно значение

Обходния път през Влахово, който в момента изграждат като бай-пас или алтернативен вариант за придвижване между Смолян и Мадан, ще бъде обявен за третокласен път от първостепенно значение. Това стана ясно по време на информационната среща в община Смолян за свлачището.

Коалицията за развитие на община Смолян (КРОС) поискаха от председателя на ОбС Димитър Кръстанов да свика извънредно заседание по темата, но той отказа, защото съветниците от КРОС не са достатъчни за тази процедура, а и защото те не предлагат решение, а само искат информация.

В случая даже се касае за обект, който не е на общинска, а на държавна и горска територия.

Затова Кръстанов бе поканил част от държавните институции, имащи отношение по проблема. Областният управител обаче не бе поканен. Присъстваха представители на РУГ, МВР, Пожарна, ЕСО.

Кметът Николай Мелемов разказа как са се развили събитията от самото начало, когато са се срутили скалните маси. Той е категоричен, че на тази тема повече трябва да говорят специалистите. Според него взетото решение да се укрепи трайно свлачището е правилно, дори да е затворен пътят за по-дълго време.

„Имаше идеи да се пусне едно платно, но категорично специалистите заявиха, че никой от тях няма да се подпише под такова решение, защото е опасно за живота. На първо място трябва да се гледа безопасността на хората, защото ако се пусне, във всеки момент може да се откъсне камък. А трафик през това място ще предизвика вибрации и ще усложни ситуацията“, посочи Мелемов. 

Зам.-кметът инж. Мариана Цекова представи на вниманието на всички присъстващи доклада от експертната група, назначена със заповед на председателя на УС на АПИ.

Когато обаче тя навлезе в подробности относно свлачищните процеси, се получи ропот в залата, защото докладът е изготвен от професионалисти за професионалисти.

Недоволството бе шумно изразено, въпреки че от КРОС предварително бяха заявили, че не е ясно или поне не е публично известно каква е геоложката природа на свлачището – асеквентно, консеквентно или инсеквентно, как е класифициран механизмът на свлачищните процеси – делапсивен, ерозивен, детрузивен, консистентен или срутищен.

Представителят на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Здравко Шехов съобщи, че от днес има задача да проучи възможност за ново трасе за високоволтовия далекопровод.

„Новото, което има от днес, е, че трябва да мислим алтернатива за трасето. Това е нещо, за което ще искам съдействие от общината и всички структури, за да изберем трасе, където по-бързо може да мине процедурата, защото с отчуждаването знаете как става. Вариантите са да преместим двата стълба и оста на електропровода, ако позволяват геоложките изследвания, или да търсим ново трасе нагоре в посока към новия обходен път на Влахово. Но тъй като при нас нещата са по-сложни с изместването, ако изместим само един стълб, това означава, че трябва да коригираме трасето на електропровода от варниците накрая на Смолян (над Топливо) до Подвис. Трябва да изготвим нов проект и да коригираме целия участък. Просто е такава технологията. От днес ми е възложена тази задача – да проучим варианти за друго трасе“, посочи Шехов.

Според него не е опция да се измести трасето на отсрещния скат, защото наклонът му е много по-голям и ще е недостъпен приз зимата. Той подчерта, че ако пострада този електропровод, сигурността на електрозахранването на Смолян ще падне с 1/3.

Председателят на групата КРОС Кирил Хаджихристев възнегодува срещу Кръстанов, че не са поканени кметовете на населените места и журналистите.

Обяснението на Кръстанов бе следното: „Нашият орган е заседаващ, като орган на местното самоуправление по силата на Конституцията и ЗМСМА, но ако се налага той да се заеме с оперативни функции, създава работни органи. Това се прави чрез създаване на временна комисия за решаване на конкретен проблем, който има по-оперативен и организационно-технически характер. Ние имаме право да получаваме всякаква информация в изпълнение на своите правомощия, но това съвсем не значи, че трябва с тези органи да обсъждаме в оперативен порядък техните действия, когато става дума за решаване на техните въпроси. Не мога да припиша на АПИ някаква бележка във връзка с това, че те имат някакъв ред, по който дават информация. Аз затова не си позволих да каня и експерти от областна администрация , за да обсъждаме с тях конкретни въпроси извън информационния характер на тази среща. Този мой прагматичен възглед се основава на онзи принцип на разделение на властите, който трябва да спазваме всички, за да може всеки да е свободен в рамките на своите отговорности и достатъчно отговорен в изпълнението им“.

Според Хаджихристев независимо от това, че председателят не е свикал извънредно заседание, от КРОС считат, че са успели с това тяхно искане да активизират държавните органи, кмета на общината, общинска администрация с решаването на възникналия проблем.

„Така, че като общински съветници, положили клетва да работим за благото на обществото, мисля, че успяхме да бъдем катализатор за все по-обхватно информиране относно предприетите мерки и да отговаряме на поставените въпроси от местното население“, обобщи водачът на групата от КРОС.

„Тук никъде не съм казал, не съм обявил, че кметът, зам.-кметът и общинска администрация не си вършат работата. На мен ми е ясно, че това е републиканска пътна мрежа, че има сключени договори за поддръжка, че е възникнала аварийна ситуация, но не може да отделяме държавна и общинска дейност. Те са преплетени, те са една за друга. Затова винаги ще ви напомням каква е била целта на тази информационна среща, а не да ви търсим някакви кусури“, каза Хаджихристев.

Зам.-кметът Марияна Цекова съобщи, че вече е получила скиците на имота за обходен път и внася в ОбС докладна за изработване на парцеларен план, с който ще се промени и предназначението на имота.

„Засега той е временен тракторен път. Занапред той ще бъде Г-8“, обясни тя.

„Пътят минава през държавни горски територии, а те се управляват от ДГС – Смолян, и ЮЦДП. Те имат правомощия да издадат съответните документи, въз основа на които е изграден пътят, който е временен тракторен горски път. Заповедта е на директора на Държавното горско стопанство. Като контролен орган ние сме проверили документите, които са издадени, няма проблем за временен горски тракторен път. Той ще бъде обявен за общински обект от първостепенно значение най-вероятно“, посочи Невяна Кисьова, представител на РУГ – Смолян.

Цекова допълни, че в момента, в който се обяви за обект от първостепенно значение, веднага след като парцеларният план влезе в сила, ще му е променено предназначението.

„За мен ситуацията е аварийна и в такъв план трябва да се действа“, подчерта Кръстанов, който уточни, че заданието за Г- 8 е за 8 метра сервитут на пътя и съдържа класификация на част от републиканската пътна мрежа като третокласен автомобилен път.

Новият общински съветник от КРОС Анастас Караджов попита дали няма да се изпадне в колизия като се асфалтира временен горски път. Представителят на РУГ му отговори, че когато се приеме парцеларният план, ще се промени статутът на пътя и той няма да е вече временен горски път и всичко, което се прави в момента, е законосъобразно.

А ето и конкретните препоръки, които дава експертната работна група на АПИ относно свлачището:

– Да се извърши тампониране на пукнатините и дупките в зоната на водопровода.

– Да се ограничи възможността от инфилтрация на повърхностни води в отворените пукнатини развити по склона.

– Да се продължи изпълнението на мониторинга, като първоначално измерванията се извършват през три дни. При установяване на трайна тенденция на забавяне на деформациите, измерванията могат да се извършват през десет дни или след падане на дъжд.

– При установяване на процес на активизация на срутищно-свлачищните процеси е необходимо да се предвиди авариен план за спиране на водопровода или изграждане на байпас с цел да не се допусне допълнително оводняване на разхлабената зона и активизация на срутищно-свлачищния процес;

– С цел повишаване устойчивостта на критичните дестабилизирани участъци в обхвата на срутището и склона над него да се извърши допълнително затежняване на кантрафорсната му част в зоната на пътното платно. Мероприятията по затежняване да бъдат изпълнявани след детайлно заснемане на актуалното състояние на терена в обхвата на срутището и експертна оценка за възможностите, мястото и количеството на материала.

– Успоредно с провеждане на аварийните мероприятия е необходимо да се стартират дейностите по извършване на детайлни геоложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания и изготвяне на проект за пълно стабилизиране на участъка.

– Инженерногеоложките проучвания и проектните мероприятия за укрепване на откоса трябва да обхващат не само срутищната зона, но и масива източно от нея – до разклона за село Тикале.

Снимка: Кадър на БиТиВи от заключителния взрив на обходния път между Орешец и Влахово

Facebook Comments