Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Обсъждат отчета на бюджет`2017 в Златоград

За понеделник (10 септември) от 17 часа е обявено публичното обсъждане на отчета за миналогодишния бюджет на община Златоград, съобщиха от местната администрация.

Поканата е отправена към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, граждански сдружения, общински съветници, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица.

Приетият в началото на 2017 г. бюджет е на обща стойност 8 381 620 лв. Към края на годината размерът на бюджета е 9 694 928 лв., в т.ч. държавни дейности – 5 449 067 лв. и местни дейности – 4 227 018 лв.

Разликата от 1 313 308 лв., в т.ч. в държавни дейности – 795 677 лв. и в местни дейности – 517 631 лв., се дължи на извършени промени по бюджета, на основание чл.124 от ЗПФ.

Промените от Министерство на финансите, въз основа на които е коригиран бюджетът, на общината като цяло са в посока увеличение на бюджетните взаимоотношения с 814 869 лв.

Изпълнението на собствените приходи на Община Златоград към 31.12.2017 г. е в размер на 1 547 523 лв., или 71.23 % от разчета за годината. Това значи със 120 777 лв. повече спрямо 2016 г.

Размерът на общинския дълг в края на периода е 1 721 250 лв.

Просрочените задължения по бюджета на Община Златоград към 31.12.2017 г. са в размер на 889 233 лв.

Facebook Comments