Община Златоград е най-прозрачна в областта, втора е Доспат

Община Златоград е най-прозрачна в област Смолян. Тя е на първо място в класацията на Програмата за достъп до информация (ПДИ) сред десетте общини в Смолянско и на 10-то място сред останалите общини в страната.

Златоград има рейтинг от 82,8 точки при максимални 94,2. Кметът Мирослав Янчев и секретарят Елка Чаушева са отговорили на зададените въпроси в срок от пет дни. Ръководството на администрацията е подобрило прозрачността си в сравнение с предходното изследване от миналата година.

Втора е община Доспат – с рейтинг от 78,2 точки (на 24-то място в страната). Кметът Елин Радев и секретарят Веселин Калфов са подали отговорите в  срок от пет дни.

Трета е Чепеларе – на 29-то място сред всички общини. На следващи места са Мадан (75-та в класацията), Неделино (89-та), Девин (105-та), Смолян (110-та), Борино (156-та), Баните (161-ва). Рудозем е с най-нисък рейтинг – 34,5 точки, и е на позиция 200 сред българските общини.

В периода 22 февруари – 12 април 2019 ПДИ е направила преглед и оценка на интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

В рамките на проучването били подадени 564 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000, а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а).

Целта на проучването е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Нивото на прозрачност през 2019 е оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

На 2 април 2019 от ПДИ са изпратили предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и са отразили постъпилите коментари.

Сравнителен рейтинг на общините и регионалните структури в област Смолян

Повече информация по темата на следния линк: https://www.aip-bg.org/news/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_2019/20190419008130/