Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Одобрени са 70 млн. лв. по „Околна среда“ за втория воден цикъл на Смолян

70 млн. лева е стойността на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ за втория воден цикъл на Смолян. Сумата е одобрена и вписана в индикативната годишна работна програма по решение на Комитета за наблюдение.

Бенефициент на проекта е „ВиК“ ЕООД – Смолян. Парите са предназначени за следните дейности: проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел осигуряване на екологосъобразни и икономически ефективно функциониране на ВиК системите; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, вкл. пречиствателна станция за питейни води; проектиране, изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти.

От своя страна „ВиК“ ще участва с определен процент съфинансиране по проекта.

Държавното дружество неотдавна възложи чрез обществена поръчка допроектиране на нови клонове, включени във втория воден цикъл. Избрана да извърши допълнителното проектиране е фирма „Доми 97“ ООД – София срещу 148 000 лв. без ДДС.

„Наложи се да проведем обществена поръчка за идеен проект за реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на град Смолян, на базата на който част от втория воден цикъл да бъде възложена на инженеринг. Става въпрос за  допълнителни 10 километра ВиК-мрежа, с които да се постигне изискването на ЕК за обхващане на 98% от населението на агломерацията“, обясни инж. Мариян Николов – управител на „ВиК“ ЕООД.

До края на февруари месец дружеството трябва да е готово с проектното предложение, което да бъде внесено в Управляващия орган на МОСВ.

Според подписаното споразумение между ВиК и МОСВ от края на 2016 г. ековедомството се задължава до 30 юни да отправи към кандидата насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение, както и покана за участие в процедура, чийто обхват включва и дейностите по възлагане на обществени поръчки.

„За да се определи окончателната стойност на съфинансирането, предстои да бъде изработен анализ на разходите и ползите, но очакваме, че то ще бъде в рамките на 10%“, посочи инж. Николов. Той допълни, че съфинансирането ще бъде осигурено чрез банков кредит.

„Нашата цел е в рамките на тази година да приключим с тръжните процедури и при възможност да започнем строителство, но всичко зависи от това дали ще има забавяне на процедурите или евентуално обжалване на поръчките“, допълни шефът на „ВиК“.

Facebook Comments