Още 4 строителни поръчки за 789 594 лв. пусна община Смолян

Още четири строителни поръчки на обща стойност 789 594 лева без ДДС пусна община Смолян..
Двете от тях пак са за надлези. Единият е зад общината и води към стълбищата за библиотеката, музея и галерията. Той е с обща дължина около 50 метра и ширина 6 метра. Ремонтът и рехабилитацията му са с пределна цена 166 295 лв. За него се предвижда демонтаж и полагане на настилка с хидроизолация, нови стълбове и улично осветление, камери за видеонаблюдение, озеленяване и засаждане на дървета, монтаж на маси за шах, пейки за отдих.
Вторият надлез, подлежащ на ремонт, е между бившата Експресбанк и театъра, върху кръстовището. Прогнозната стойност за него е 268 183 лв. За него са предвидени почти същите дейности.
Третата поръчка е за изграждане на пешеходна връзка (стълбище) от улица „Снежанка“ до улица „Добруджа“. Пределната й стойност е 250 717 лв. За нея са предвидени части архитектурна, конструктивна, ВиК, електро и видеонаблюдение.
Четвъртата е за изграждане и възстановяване на детска площадка над автогарата в Смолян.
Там има изградена детска площадка, но е крайно амортизирана и не отговаря на изискванията. За нея са предвидени за изпълнение паркоустройство, ВиК, видеонаблюдение. Прогнозната стойност, на която ще се подават офертите, е 104 399 лв.
Оферти ще се подават до 2 май т. г.

Средствата са обезпечени по Оперативна програма „Региони в растеж“, проект „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” и по-конкретно „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“.
Поръчки за другите два надлеза – от общината до хотел „Смолян“ и от болницата към магазин „Лидъл“, плюс четири улици за реконструкция в областния град на обща стойност над 3 млн. лева бяха обявени в началото на април. И те се финансират със средства от същата програма.

Facebook Comments