Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Останали са ни 50 детски градини с 3113 деца в тях

Местата в градините са повече от децата в област Смолян.

Самостоятелните детски градини са останали 50 на брой.
С 212 са намалели малчуганите за година.

През 2016 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 50, като 19 от тях са в градовете на областта, а 31 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 3 113, което е с 212 деца или със 6.4% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 526 са момичета и 1 587 – момчета, съобщават от Териториалното статистическо бюро Юг в Смолян.

Детските групи са 159, от които 155 са целодневни и 4 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 23 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 62, като в градовете той е значително по-голям – 112, а в селата – 32. За страната този показател е 118 – 157 в градовете и 59 в селата. Средният брой деца формиращи една група е 20, съответно – 22 в градовете и 16 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 4 025, като на 100 деца се падат 129 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 106 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 339 души, от които 320 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2016/2017 година намалява с 11 души (3.1%) в сравнение с предходната учебна година.

Facebook Comments