Непознати фирми вземат пътя Средногорци-Рудозем за 8,9 млн. лв.

Консорциум „Рудозем ГФ 2016“ ще реконструира седем километра от пътя Средногорци – Рудозем.

В него участват непознатите за региона на Смолян фирми „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД от София.
Обединението е спечелило поръчката, обявена от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с оферта за 8 909 940 лв. без ДДС.

„Галчев инженеринг“ няма изпълнен нито един обект в Смолянско досега. „Фармвил“ е вписана като занимаваща се с търговия. Неин едноличен собственик е консултантското дружество „Аруна Адвайзъри“ООД.

На второ място в конкурса е класирана „Пътстройинженеринг“ АД – село Груево. Отстранени от участие в процедурата са „Трейс Груп Холд“ АД, „ИСА 2000“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, стана ясно днес.

Проектът за реконструкция на пътя Средногорци-Рудозем се финансира по програма „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, съобщиха днес от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Поръчката бе обявена на 14 април миналата година и над една година по-късно определят спечелилия процедурата.

Офертите бяха отворени на 20 октомври. Предложението на „Иса 2000“ е на стойност 8 883 799 лв. без ДДС; на „Пътища Пловдив“ АД – 8 509 630; на „Пътстройинженеринг“ АД – 8 501 124 лв.

Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. По пътната отсечка ще преминава трафикът от бъдещия контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Елидже“.

Ще се реконструира отсечката от края на село Средногорци до град Рудозем. Предвиден е ремонт на 7 моста, изграждането на 10 подпорни стени, усилване на носимоспособността на настилката, подобряване на отводняването и др. Ремонтираният участък ще бъде с нови мантинели, хоризонтална и вертикална маркировка. Срокът за изпълнение на строителните работи е 16 месеца.

За специалистите по пътно строителство, участващи в обществени поръчки, ще бъде особено интересно да прочетат защо „ИСА 2000“ и „Пътища Пловдив“ са отстранени от участие. Накратко, причината е, че те са предложили оферти с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. От тях са поискани подробни писмени обосновки как се е стигнало до офериране на по-ниската цена. Обясненията им обаче не са били приети от комисията в АПИ.

Повече подробности относно решението и становището на комисията в АПИ вижте тук.

Цялата документация по процедурата вижте тук.

За изпълнените от „Галчев инженеринг“ обекти отворете този линк.

Facebook Comments