От 18-ти май градските автобуси в Смолян ще возят като преди извънредното положение

Градският транспорт в Смолян възобновява пълния си обем на работа от 18 май т.г. От същата дата “Рожен Експрес” възстановява  и част от автобусните линии от републиканската и общинската транспортна схема.

1. От републиканската транспортна схема по направление Пловдив, София и Кърджали ще пътуват автобуси, както следва:
Смолян – София – понеделник, сряда и петък в – 10.00 ч. от Смолян, 16.00 ч. от София, 18.00 ч. от Пловдив
Смолян – Пловдив – понеделник, сряда и петък в – 08.00 ч. , 11.00 ч. от Пловдив
Устово – Кърджали – понеделник и петък в – 08.30 ч. от Устово , 12.30 ч. от Кърджали

2. От общинската транспортна схема:
“Орешец – Устово” – понеделник и петък ( 06.30 ч. – 18.10 ч.)
“Стража – Устово” – понеделник и петък ( 06.50 ч. – 17.30 ч.)
“Белев дол – Устово” – понеделник и петък ( 06.50 ч. – 16.00 ч.)
“Кутела – Устово” – понеделник и петък ( 06.50 – 16.30 ч.)
“Левочево – Устово” – понеделник и петък ( 07.15 ч. – 12.30 ч. и 17.30 ч.)
“Катраница – Устово” – понеделник и петък ( 06.00 ч. – 18.00 ч.)
“Хасовица – Устово” – понеделник и петък ( 08.00 ч. – 16.00 ч.)
“Турян – Смолян” – понеделник и петък ( 08.30 ч. – 15.30 ч.)
“Мугла – Смолян” – понеделник и петък ( 07.00 ч. – 16.00 ч.)
“ Горна Арда – Смолян” – ежедневно
от Горна Арда – 05.50 ч. (в работни дни) и 07.30 ч. (в празнични дни), 15.00 ч.
от Смолян – 12.40 ч., 17.40 ч.

3. Смилян – Бункера – ежедневно:
от Смилян : 06.45 ч., 08.40 ч., 11.50 ч.
от Бункера : 08.00 ч., 11.00 ч.

4. Момчиловци – Устово:
ежедневно от Момчиловци: 07.00 ч., 12.00 ч., 17.00 ч., 19.00 ч.
ежедневно от Устово : 08.30 ч., 13.00 ч., 17.40 ч., 19.45 ч.

Пресцентър от община Смолян