Откриха мъртва риба в река Чая, засега не се знае от какво

Сигнал за мъртва риба в река Чая (Чепеларска), след разклона за село Югово, е получен в неделя (25 януари), около 15 часа. При незабавна  проверка на екипи от експерти на РИОСВ,  Регионална лаборатория – Смолян,  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и представители на община Лъки, са установили мъртви екземпляри от вида черна мряна, които са в различен стадий на разлагане.

При направения оглед не са установени мириз, пяна или промяна в цвета на водата. След проверка на река Юговска (приток на река Чепеларска) не са открити други мъртви риби.

На място са взети водни проби, като направените полеви анализи за електропроводимост, активна реакция (pH) и разтворен кислород са в норма.

С цел установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен допълнителен анализ по азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово и цианиди свободни.

В района няма промишлени предприятия или други източници, генериращи замърсявания.

Facebook Comments