Ползваме интернет повече от средното за страната, Смолян е на 7-мо място

73% от жителите на Смолянска област са ползвали интернет през 2018 г., което е над средното равнище за страната – 72,1%. И по този показател областта ни е на седмо място, сочи изследване на Националния статистически институт.

Според съобщението от Териториалното статистическо бюро – Юг, отбелязан е ръст от 16.5 процентни пункта в ползването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата спрямо предходната година.

По дял на домакинствата с достъп до интернет област Смолян е на седмо място в страната.

През 2018 г. 63% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 11 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. – ръст от 12.6%.

Мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 63.8 спрямо 62.3%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 79.5% са с висше образование, 69.5%  – със средно, и едва 22.8% – с основно или по-ниско.

Относително нисък е обаче процентът на хората, ползващи глобалната мрежа за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление – 11,9%. В това отношение сме доста по-назад от средното равнище за страната – 22,2%.

Даже имаме спад в сравнение с 2017-та година, когато комуникиращите си с институции хора от Смолянска област са били 14,1%.

Facebook Comments