Поздравление за празника на юриста

По повод юбилейната 140-та годишнина от датата 16 април 1879 г., когато е приета първата българска конституция – „Търговската конституция“, ръководството на дружеството на Съюза на юристите в България, в гр.Смолян честити „Денят на Българската конституция 16 април“ и празник на юристите и съдебните служители в България, на всичко свои колеги: съдии, прокурори, следователи, адвокати, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, юрисконсулти, съдии по вписванията, длъжностни лица по вписванията, разследващи полицаи и на всички останали специалисти с висше юридическо образование, както и на служителите от всички правоприлагащи институции и звена в Смолянска област, с пожелание за много здраве и високи професионални резултати, за твърдо и безкомпромисно отстояване на върховенството на закона и равенството на всички пред закона, за мъдро и справедливо прилагане на закона в ежедневната трудна и отговорна юридическа практика!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЛИЛЯН СИРАКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО НА СЮБ –СМОЛЯН

Facebook Comments