Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Преброители от статистиката влизат в 72 домакинства

В 72 домакинства от 10 населени места на област Смолян влизат преброители от Националния статистически институт.

От началото на месец април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) чрез териториалните статистически бюра започва наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства, съобщиха от ТСБ – Юг в Смолян.

В него ще вземат участие 72 домакинства от област Смолян, избрани на случаен принцип,  разделени в три подизвадки от по 24 домакинства.

В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в наблюдението. Всяко от тях участва в изследването четири пъти в рамките на 12 месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Смолян изследването ще се проведе в десет населени места: Смолян, Девин, Златоград, Неделино и селата Чепинци, Старцево, Вишнево, Славейно, Равнища и Крайна.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян”.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Смолян може да се получи на следните служебни телефони в Териториалното статистическо бюро – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян”: 0301/67414 и 0301/67420.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната. Тази информация е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Facebook Comments