Предстои актуализация на бюджета със 150 000 лева за подпомагане на новородени в Смолян

Общинските съветници от ГЕРБ изработиха и вчера внесоха правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Смолян. Според Закона за нормативните актове той подлежи на обявление за публични консултации. Справка в сайта на община Смолян сочи, че с днешна дата това е факт.

След задълбочен анализ на приходите от местни дейности и бюджета на община Смолян общинските съветници стигнали до извода, че осигуряването на необходимите средства за финансиране няма да повлияе негативно на изпълнението на бюджета, но осигуряването на тези финанси следва бъдат обезпечени с актуализацията на бюджета на община Смолян. Сумата, която следва да се осигури за 2019 година, е приблизително 150 000 лева, се сочи в обяснителната част от материала.

Според местните депутати приемането на правилника ще бъде стъпка напред в правилната посока за развитието на община Смолян, като е необходимо неин приоритет да стане запазването на населението и неговото увеличаване, защото хората са тези, които я дефинират, а не територията й.

Съветниците предлагат семействата с новородено/осиновено дете да получават еднократна финансова помощ в размер до 500 лв.

Адв. Петър Мирчев (ГЕРБ) съобщи в залата на ОбС вчера, че правилникът е готов и е внесен в деловодството на общината, за да бъде обявен за публични консултации.

За общинските съветници от ГЕРБ е необяснимо и нелогично защо БСП, които  направиха това предложение, подкрепено с 27 гласа „За“, не проявяват ангажираност и последователност по така зададения от тях обществено значим въпрос.

В мотивите е споменато, че финансовата помощ ще стимулира раждаемостта на територията на община Смолян и ще въздейства за промени и на други равнища:  задържането на младежите в училище до получаване на средно образование, задържане на млади образовани семейства  на територията на община Смолян, както и привличането на нови такива. Очакваните резултати от приемането на правилника са Смолян да стане предпочитан град за раждане и отглеждане на дете от млади семейства, което е реална помощ за работещи, образовани и квалифицирани родители.

Право да получи еднократна финансова помощ ще има един от родителите или осиновителите на детето, независимо от доходите на семейството. Условията за отпускане на еднократна финансовата помощ са:  родителят/ите или осиновителят/ите да не са оставили за отглеждане в специализирана институция детето и да не са им отнети родителските права.

При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е трето дете в семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак. Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването.

Новороденото или осиновеното дете трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Смолян и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Смолян не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението. Родителят/ите трябва да имат непрекъснати здравно осигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансова помощ, да имат  завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението, не трябва да имат просрочени задължения към община Смолян.

Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено дете, отговарящо на условията, е в размер както следва: 300 лева за първо дете, 400 за второ дете, 500 за трето дете.

Еднократната финансова помощ по реда на изработения правилник ще се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец. Самият правилник е разработен по образец на Националното сдружение на общините в Република България.

С цел по-голяма публичност и прозрачност проектът за нормативния акт е предоставен на вниманието на заинтересованите лица, които в 30-дневен срок от публикуването на интернет страницата на община Смолян, могат да депозират своите писмени предложения, мнения, становища и препоръки по проекта.

Facebook Comments