Приключи конкурсът за началници на отделения в МБАЛ – Смолян

Приключи обявеният в началото на февруари конкурс за началници на отделения в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян. Резултатите на явилите се кандидати бяха обявени днес, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Конкурсът премина на два етапа – представяне на писмена разработка на тема: „Визия   за   развитие   на   отделението   за   тригодишен   период   в съответствие   с   медицинските   стандарти. Качество   и   икономическа ефективност на дейността” и събеседване с кандидатите.

Избрани са началници на 7 отделения с мандат от 3 години, както следва:  Отделение по физикална и рехабилитациона медицина – д-р Камелия Павлова; Отделение по нервни болести – д-р Евгени Фотев; Отделение по хирургия – д-р Георги Благоев; Отделение по диализно лечение – д-р Славка Бояджиева; Отделение по акушерство и гинекология – д-р Стефан Тодоров; Отделение по педиатрия – д-р Емил Шалдъров.

Мандатът на началниците на отделения е тригодишен.

Приключи конкурсът и за главна сестра на смолянската болница. Той бе спечелен от Диана Сурова, която е старша медицинска сестра на Отделението по анестезиология и интензивно лечение.