Срещи на ДФ „Земеделие“ – Смолян, със земеделци от региона по график

Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Смолян ще проведе информационни срещи със земеделски стопани в десетте общини от област Смолян.

Целта на срещите е хората, които се занимават със земеделска дейност и кандидатстват за субсидии пред Фонда, да бъдат запознати с всички новости и важни моменти при кандидатстване и прилагане на схемите и мерките  от тазгодишната кампания по директни плащания на площ.

Ще бъдат дискутирани изисквания за участие по отделните схеми, които тази година са 39 на брой – новости, често допускани грешки и специфични изисквания към тях, за да не се допуска неизпълнение на поети ангажименти.

Експертите ще разговарят за теми и проблеми, от които се интересуват земеделските стопани в тяхната работа, а и при кандидатстване, като им бъдат споделени добри практики и слабости, така че да получат максимален ефект от кандидатстването им пред Фонда.

График за провеждане на информационна кампания от ДФ „Земеделие“ Смолян по населени места във връзка с Кампания ДПП 2019

19 март 2019 г.

гр. Доспат – Общинска служба по земеделие, 15.00 часа
с. Змейца – Кметството, стаята на секретаря, 10.30 часа
с. Барутин – Кметството, 13.00 часа

с. Борино –  Сесийна зала  на община Борино, 13.30 часа
с. Ягодина – Кметството, 11.30 часа
с. Широка лъка – Кметството, 9.30 часа

20 март 2019 г.

гр. Неделино – Сесийна зала на община Неделино, 10.00 часа
гр. Златоград – Залата на Общински съвет Златоград, 15.00 часа
с. Старцево – Народно читалище „Прогрес“, малка зала, 13.00 часа

гр. Рудозем  – Общинска служба по земеделие, 10.00 часа
с. Елховец – Кметството, 11.30 часа
с. Чепинци – Читалище „Нов живот – 1948“, 14.00 часа
с. Смилян – Информационен център, 17.00 часа

21 март 2019 г.

гр. Девин – Общинска служба по земеделие, 10.00 часа
с. Гьоврен – Кметството, 12.00 часа
с. Триград – Кметството, 14.00 часа
с. Лясково – Кметството, 10.30 часа
с. Осиково – Читалище „Съединение“, 13.00 часа

22 март 2019 г.

гр. Мадан – Залата на общинска служба по земеделие, 10.30 часа
с. Търън – Заведението на центъра, 13.00 часа

гр. Чепеларе – Общинска служба по земеделие, 10.00 часа
с. Хвойна –  Кметството, 11.30 часа
с. Момчиловци – Кметството, 15.00 часа

25 март 2019 г.

с. Баните – Общинска служба по земеделие, 10.30 часа
с. Гълъбово – Народно читалище „Светлина“, 13.00 часа
с. Давидково – Народно читалище „Зора – 1927“, 14.00 часа
с. Загражден – Клуб на инвалида, 11.00 часа

Facebook Comments