Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Само 9 от 66 блока в Смолян са недопустими за саниране

Само девет от общо 66 жилищни блока се оказаха недопустими за саниране, става ясно от протокол, публикуван в сайта на община Смолян вчера.

В срок от седем дни се очаква от всички сдружения на собствениците, които са допустими за финансиране, да представят посочените в протокола коригирани или подкрепящи документи в местната администрация. (Протокола с адресите на допустимите, съотв. недопустимите жилищни блокове може да видите ТУК)

4 952 397 лв. е сумата, одобрена по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за енергийна ефективност на жилищни многофамилни сгради в Смолян. 4 000 000 лв. от тях реално ще се вложат в строително-монтажни работи.

Останалите ще се използват за енергийни и технически обследвания, строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол, проектиране и екип за управление на проекта. Това заяви по време на информационната среща през декември месец Ефтима Петкова – шеф на дирекция „Икономическо развитие, туризъм и международни проекти и програми“ в община Смолян.

Според експерти общо около 10 блока ще могат да бъдат санирани по тази програма. Тепърва ще минават втора оценка според изготвените критерии, тъй като финансовият ресурс е ограничен.

Такива са например постигане на определен клас енергийна ефективност – клас С, брой санирани жилища, цялостен ефект, който да има и свързаност с другите проекти по „Региони в растеж“. Трябва да има съгласие на всички собственици на жилища (обекти), както и на тези, в които се извършва стопанска дейност. Трябва да има съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти. Възможно е да се учреди сдружението и при по-малко от 100% съгласие, но тогава сдружението ще получи по-малко точки при оценката. Тоест, много е важно съгласието на собствениците.

При оценката съществена тежест ще има процентът, с който са създадени сдруженията, датата на вписването им в публичния регистър, годината на построяване на сградата – колкото е по-стара сградата, толкова повече точки й се присъждат. Повече точки ще получат блоковете с най-много обособени обекти, предназначени за жилищно строителство в нея.

Целта е сградите, които ще бъдат подбрани, да постигнат най-висока енергийна ефективност, да има най-много ползватели, след укрепването и санирането на блока да му се даде максимално дълъг срок на живот.

Основната разлика между блоковете, които може да се санират по националната програма за енергийна ефективност и тези, които ще получат обезпечение от европейската, е, че по ОПРР блокът трябва да има до 35 самостоятелни обекта, а по националната трябва да са над 35.

Facebook Comments