Само офертата на „ИСА 2000“ отвориха за пътя Белица-Загражден, хората протестираха

Само ценовата оферта на фирма „ИСА 2000“ е отворена за пътя Загражден – Белица днес. Предложената цена е 3 406 500 лв. без ДДС, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Отварянето на офертите съвпадна с провеждания заради този обект протест до Юговското ханче, организиран от сдружение „Горди загражденци“. Десетки жители на населени места от община Баните, Смолян и Пловдив затвориха за десетина минути пътя Смолян-Пловдив в знак на протест срещу АПИ, защото твърде дълго им бави процедурата. Те смятат, че това лято трябваше по обекта вече да се работи. На практика обаче изпълнител още не е избран, а сме пред края на строителния сезон.

Само един кандидат – „ИСА 2000“, е бил допуснат до отваряне на плика с предложена цена за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителството на 7,5 км от път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000.

Ценовите предложения на останалите участници не са отворени. Мотивите ще бъдат посочени в решението и протоколите от работата на комисията, оценяваща офертите, съобщиха още от АПИ.

Припомняме, че за обекта имаше първоначално подадени общо шест оферти. Останалите кандидати бяха: ДЗЗД „Ела инженеринг“ (с участници „Ела“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД; „ПСТ груп“ ЕАД; „Галчев Инженеринг“ ЕООД; „Мегаинвест – холд“; ДЗЗД „АПП Белица“ (с участници „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД).

Срокът за изпълнение на проекта е 365 календарни дни. С реализирането му ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на третокласния път, ще се осигури безопасност на движение, ще се намалят амортизационните разходи на превозните средства и времето за пътуване.

Пътят Белица – Загражден преминава през област Смолян. Третокласният път осигурява бърза връзка на жителите на селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив – Асеновград.

Пределната стойност на обществената поръчка, обявена от АПИ, беше на стойност 3 785 000 лв. без ДДС.

Снимка: БНР

Facebook Comments