Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Семейство от Прищина ще прави втория сондаж на Мадан

Фирма на фамилия от гр. Прищина ще прави новия сондаж при река Яновска в Мадан. Местната управа е възложила планираните дейности за почти 250 000 лв. с ДДС  на“Лохенгрин“ ООД, представлявано от Амир Жиечи. 

Справка в Търговския регистър сочи, че съдружници в създадената през 2014 г. фирма са Аяд, Амир, Анес и Неджмедин Жиечи, граждани на Косово. „Лохенгрин“ е регистрирана в Пловдив и фигурира във всички бизнес регистри за извършване на сондажни услуги и търговия със сондажно оборудване. Във фирмения им профил е записано, че работят основно с „Атлас Сопко“,  „Ингерсол Ранд“ и руски сонди.

Била е единствен кандидат в обявената от община Мадан обществена поръчка.

В резултат на изпълненото сондажно хидрогеоложко проучване от асеновградската фирма „Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис“ ЕООД през 2016/2017 г. е изграден проучвателен сондаж СП-Яновска, Мадан с дълбочина 600 метра. Проектът е изпълен за 208 000 лв. без ДДС, отпуснати от правителството.

Резултатите от първичните проучвания са дали основания за провеждане на продължително опитно водочерпене на съществуващия проучвателен хидрогеоложки сондаж за уточняване на хидрогеоложките параметри на пукнатинната водоносна система и изясняване на физикохимичния състав и свойства на разкритите подземни води.

Въз основа на резултатите от проведеното продължително опитно водочерпене са разкрити подземни води с потенциал и качества да бъдат признати за натурални минерални води и могат да се ползват за спорт, отдих и рекреация към общински басейн.

Въз основа на изготвената проектна документация от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

Facebook Comments