Смолян обяви за ремонт 2 надлеза и 4 улици за 3 млн. лв.

Два надлеза за рехабилитация и четири улици за реконструкция в областния град за над 3 млн. лева обяви община Смолян.

Прогнозната стойност при ремонта на надлеза с 12 метра ширина между болницата и магазин Лидъл е 378 376 лв. без ДДС. Включва подмяна на всички настилки, хидроизолация от нов тип, ново LED осветление, видеонаблюдение.

Същите дейности са предвидени и за другия надлез – между общината и хотел „Смолян“, чиято ширина е 15 метра. Той е с максимална стойност 338 009 лева.

Третият обект е ул. „Беклийца“ – с прогнозна стойност 451 174 лв. Началото е от кръстовището й с улица „Грудьо войвода“, с дължина 393 метра и тротоари. Улицата е стръмна, на места с наклони до 10,78%. Ще се полага и канализация. Предвижда се монтиране на две камери за видеонаблюдение, улично осветление.

Улица „Евридика“ е четвъртата обособена позиция и е с прогнозна стойност 1 080 384 лв. Началото й е от кръстовището й с ул.“Дичо Петров“, а дължината е 930 м. Средната широчина на пътното платно е 7 м, тротоарите са с променлива широчина от 1 м до 1,5 м. Улицата е стръмна, на места с наклони до 8,16% и е част от второстепенната улична мрежа, като служи да отвежда движението до отделните жилищни и обслужващи сгради. Освен нова асфалтова настилка, тротоари, канална мрежа, видеонаблюдение и осветление, се предвижда скосяване на тротоара, за да се осигури достъп за хора с увреждания, ще се засадят 44 явора.

Петият обект с почти същите ремонтни дейности е улица „Зорница“, която е с дължина 324 метра и започва от кръстовището й с улица „Дичо Петров“. Прогнозната й стойност е 393 346 лева.

Шестата обособена позиция е улица „Спортна“. Началото й е от кръстовището с бул. „България“, а краят – при ул. „Димитър Благоев“. Тя е с дължина 228 метра, средна ширина на платното 5,5 метра и тротоари от един до 1,5 метра. Освен дейностите при другите улици, за нея е планирано изграждане на подпора с височина 4,20 метра и дължина 63,60 метра. Максималната стойност, на която ще се подават оферти, е 366 047 лв.

Предложенията ще се отварят на 11 май.

Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж“, проект „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Facebook Comments