Смолян вече има пари за кучешки приют, близо 10 млн. лв. получават 9 общини

9 893 500 е общата стойност на отпуснатите за девет от десетте общини в Смолянска област средства с постановление на Министерския съвет от днес.

Най-голяма е сумата, предназначена за община Смолян – 2 380 000 лв. От тях за ул. „Проф. Асен Василев“ са 650 000 лв., за ремонт на стадион „Смолян“ и прилежащ спортен комплекс – 1 050 000 лв., за ремонт на тротоари и настилки по пешеходни зони в гр. Смолян – 450 000 лв., и за изграждане на временен приют за кучета – 230 000 лв.

На община Девин са одобрени 1,8 млн. лева за ремонт и рехабилитация на централната градска част.

По бюджета на община Баните има одобрение за 500 000 лв., предназначени за ремонт и реконструкция на площада.

Сумата за община Доспат е 950 000 лв. за ремонт, преустройство и оборудване на общинска сграда, намираща се на ул. „Капитан Петко Войвода“ №3 „, както и за вертикална планировка на имота.

Община Златоград получава общо 1 093 500 лв. От тях за подмяна на част от уличната водопроводна мрежа в Златоград и село Старцево – 355 557 лв., за изграждане на канализационната мрежа на ул. „Виктор Юго“ – 93 000 лв., за благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в село Долен – 344 943 лв., за благоустрояване на гробищен парк в село Старцево – 300 000 лв.

На Борино ще бъдат преведени  750 000 лв. От тях за ремонт на улична мрежа в общината – 550 000 лв., и за довършване на обект „Реконструкция на вътрешна, водопроводна мрежа на с. Борино” – 200 000 лв.

По бюджета на община Мадан ще постъпят 1 200 000 лв. за проект „Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов”, гр. Мадан“.

За община Неделино са предназначени 500 000 лева за за изграждане, реконструкция и модернизация на улици и общинска пътна мрежа.

Рудозем ще получи 720 000 лева за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улици. В постановлението няма предвидени средства за община Чепеларе.

Снимка: Архив МС