Спряха поръчката за ангиограф в МБАЛ – Смолян

„Софарма Трейдинг“ АД е обжалвала поръчката за доставка на ангиограф в областната болница на Смолян, чиято стойност е 1 000 000 лева. С тази апаратура е планирано да се разкрие звено за инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

Жалбата е подадена до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с дата 7-ми март т.г. – месец след обявлението й от ръководството на болницата. В такъв случай най-вероятно жалбата е срещу параметрите на доставката, посочени в обявлението. За отбелязване е, че консултант при съставянето на техническата спецификация на апарата е доц. д-р Иво Петров – национален консултант по кардиология, ръководител на клиниката по кардиология и ангиология в „Сити Клиник“ – София.

При жалба в КЗК обаче възлагателната процедура се спира по принцип, дори да няма искане за временна мярка, както е в случая. А такова искане се прави, за да не се допусне накърняване на обществения или частния интерес.

Доставката вероятно ще остане блокирана за дълго време, тъй като КЗК работи с не много бързи темпове. Освен това и нейните решения подлежат на обжалване във Върховния административен съд. Никой на този етап не може да каже с категоричност колко време ще отнеме разблокирането на процедурата и кога тя ще бъде доведена до успешен край, за да може в МБАЛ – Смолян, да се разкрие инвазивна кардиология.

Освен ако МБАЛ – Смолян не поиска от КЗК да допусне предварително изпълнение на процедурата с цел да се осигури животът и здравето на пациентите, да бъдат защитени особено важни държавни и обществени интереси.

Facebook Comments