Стачка! Увеличение на заплатите с 40% искат социалните в Смолян

Едночасова предупредителна стачка обявиха днес служителите и работниците от дирекция „Социално подпомагане“ в Смолян днес. Те стачкуваха от 10 до 11 часа и съобщиха, че предприемат протестни действия.

В дирекцията работят 43-ма служители в отделите „Закрила на детето“, „Социална закрила“ и „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“. От тях социални работници са 26 на брой, в това число от изнесените работни места в Баните и Чепеларе.

Стартовата заплата на новоназначен социален работник е в размер на 650 лв., като чистата сума за получаване след законоустановените удръжки е в размер на 504.39 лв.

Работещите в ДСП – Смолян, се присъединяват към исканията за увеличение на основните работни заплати и залагане на образователна степен  „бакалавър“ за длъжност социален работник.

Тяхното искане е за 40% базово увеличение на основната работна заплата на социалните работници и служители.

Към момента на  длъжност социален работник  може да постъпи и човек със средно образование, без изискуем стаж.

„В същото време ние работим със сложна нормативна уредба, която касае отпускане на финансови помощи, предоставяне социални услуги, закрила на детето и хора с увреждания. Работим с контингент, обхващащ уязвими групи от обществото, като лица без образование – неграмотни, хора с увреждания, деца в риск и други, поради което длъжността „Социален  работник е нежелана и непривлекателна. Ние искаме достойно заплащане за положения от нас труд, който в много от случаите  е тежък и при извънредни условия“, се казва в обръщението им до управляващите.

Целта на протеста е да се промени отношението както на обществото, така и на управляващите към работещите в социалната сфера.