Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Трябва да проветряват често 13 жилища и 4 детски градини от област Смолян заради завишени нива на радон

В 13 жилища и 4 детски градини на Смолянска област са констатирани завишени нива на радон, се съобщава в доклад на Районната здравна инспекция (РЗИ).

В края на май месец 2015 г. в Смолянско са поставени 100 основни и 11 дублиращи детектори за радон в жилищни сгради на доброволни участници.

Превишения на референтната, не пределно допустимата стойност, от 300 Вq/м3 е установено в 13 жилищни сгради – по едно в Борино, Девин, Златоград и Чепеларе, три в Рудозем и 6 в Смолян.

По инициатива на специалисти от инспекцията съвместно с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е реализиран пилотен проект „Контрол на нивата на радон в детски градини в област Смолян“.

213 детектора са били поставени във всичките 62 детски градини на областта през 2015 г.
След определения срок получените данни били обработени в НЦРРЗ.

Резултатът показал, че в 4 детски градини има превишение на стойностите за концентрация на радон. Въпреки доброто съвпадение между основните и дублиращите (контролни) детектори в изследването, са проведени повторни измервания, които потвърждават първичните резултати. Превишения са открити за детска градина „Слънце“ – Доспат, детските градини в Рудоземските села Елховец и Рибница и стария корпус на детска градина „Радост“ в кв. Устово на Смолян.

„Радонът идва от земните недра и при недобра изолация в основите на сградите, прониква през пролуките и навлиза в помещенията. Когато тези помещения са затворени, неговата концентрация се увеличава. Разбираемо, е че поради тази причина през зимните месеци и през нощта количеството на радона става повече в помещенията и сградите. Затова най-естественото средство за намаляване на неговата концентрация е редовното проветряване. Ние сме обяснили на ръководствата на детските градини, че трябва редовно да се проветряват помещенията и сега в зимните месеци препоръчваме това да става основно сутрин преди приема на децата в градината, за да може количеството радон, който се е натрупал през нощта да бъде изгонено и концентрацията да бъде снижена“, обясни директорът на РЗИ д-р Мими Кубатева пред радио „Фокус“.

В изпълнение на ангажиментите ни към Световната здравна организация, Международната агенция по атомна енергия и ЕС през 2013 г. с решение на МС е приета „Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население.

Измерванията във всички детски градини са направени в рамките на 3 месеца през зимния период, което може да ги определи като максимални стойности за дадената сграда, а референтните нива, определени от Наредбата за основни норми за радиационна защита, са средногодишни. В Наредбата става въпрос за референтни, а не за пределно допустими концентрации, които според Директива 2013-59 на Европейската общност за атомна енергия не са граница, която да не може да бъде надхвърляна.

Най-бързият и евтин метод за редуциране съдържанието на радон във всякакви сгради е редовното проветряване на помещенията. Другите мерки, които може да се изпълнят по съвет на специалистите, е вентилация на подподовите пространства, запечатване на пукнатини и пролуки между подове и стени, запечатване на ВиК, електро- и др. технологични отвори, понижаване на налягането чрез т.нар. „радонова шахта“ непосредствено под плочата.

„Проведохме срещи с представители на общините и директорите на детските градини. На тях представихме резултатите от проучването и изтъкнахме необходимостта от предприемане на коригиращи действия – противорадонови мероприятия. Посочихме и примери за такива от световната практика.  В резултат през лятото на 2016 г. всички общини проведоха строително-монтажни дейности, за които поискахме писмена информация.  След тези дейности направихме отново измервания“, сочи физикът инж. Светослав Хаджигенчев от РЗИ.

При обследването било установено, че проведените мероприятията се изразяват в подмяна на ламинат,  отводняване на сградата, изолация на пода с XPS, шпакловка, настилка от теракот и ламиниран паркет, поставени PVC первази, напукана саморазливна замазка и т.н.

„Както можеше и да се очаква резултатите отново бяха над нормата. Информирахме Главния държавен здравен инспектор за положението. По негово указание ще организираме повторни срещи с ръководителите и собствениците на съответните детски заведения“, допълва той.

Контролната дейност на РЗИ – Смолян по националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради ще продължи и през 2018 г. с последващи наблюдения, за да се определят сезонни коефициенти в 30 жилищни сгради.

Планират се срещи с общински ръководства относно възможностите за финансиране на мерки за елиминиране на риска в детски и учебни заведения, съобщават от РЗИ.

„Радонът е естествен радиоактивен газ без мирис и вкус. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Той може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и така прониква в жилищата.

Нашият свят е радиоактивен и е такъв откакто съществува. Човешкият организъм се облъчва от над 60 естествени радиоизотопа, намиращи се в почвата, водите, въздуха и в самите нас. Радонът е преобладаващата част от естествения радиационен фон – над 50%. Останалата част от него се разпределя между гама излъчване от земята и сградите – около 14%, медицинско облъчване – 14%, космични лъчи- 10%, вътрешно облъчване- 11% и др.“, се сочи още в доклада на РЗИ.

Facebook Comments