Опозицията в Смолян иска да отстрани зам.-кмета Венера Аръчкова. Защо?

Опозицията в Смолян си постави за цел да отстрани зам.-кмета Венера Аръчкова. Това изкристализира днес при срещата на кмета с ръководителите на групи в местния парламент. На нея е обсъждано внесеното трето поред предложение да се иска безлихвен заем от 3 950 000 лв. от републиканския бюджет. Вносител на искането този път не е кметът, а група съветници, предимно от ГЕРБ.

Само за справка – досега няма Общински съвет в България, отказал предложение за безлихвен заем от републиканския бюджет.

Всички знаят, че адв. Филип Топов се дистанцира от ГЕРБ, понеже не му предложиха отново председателското място в ОбС, и заработи активно с КРОС и БСП. Той гласува с опозицията за сваляне на председателя Славка Каменова (ГЕРБ) и участва в избора на Димитър Кръстанов (БСП) за този пост.

Оттогава кметът Николай Мелемов загуби мнозинство в местния парламент.

Пред него днес е поставено условие от представителите на опозицията зам.-кметът Венера Аръчкова да направи публично извинение, да понесе политическа отговорност заради проблема с безлихвения заем. Това значи да си подаде оставката и да напусне общината.

Формалното обвинение срещу нея е, че е забавила и „проспала“ (това е точната дума, употребена от адв. Топов при общественото обсъждане за заема) да внесе навреме пред ОбС искането за удължаване на срока на безлихвения заем. Та това е уж причината да не го подкрепят досега. Иначе биха го били подкрепили.

Кадър от 2012 г. На заден план е адв. Топов – тогава председател на ОбС в Смолян.

В интерес на истината този заем е гласуван през последните четири години винаги в декември месец или накрая на ноември. Първото му внасяне и през 2017-та беше в края на ноември месец.

Защо обаче с такова старание се подготвя удар срещу Венера Аръчкова?

Късият отговор е – защото са силен тандем с Мелемов. Ако тя подаде оставка, ситуацията с финансите ще се влоши.

Факт е, че тандемът Мелемов/Аръчкова извади местната управа над финансовото блато, в което беше през 2011 г. При шест критерия, които Министерството на финансите следи, в началото на първия мандат общината има проблеми с шестте. Но тогава не действа Законът за публичните финанси. Не са публични данните на всяка община.

Сега няма скрито-покрито. През три месеца всички параметри на общинските финанси се публикуват в сайта на МФ. Въпреки това всеки е чувал от опозицията да казват: „Венера Аръчкова ни заблуждава“, вместо да си направят труда и да проучат числовите данни.

В момента проблемен е останал само един показател – с поетите ангажименти по договори.

Общината отпадна от финансов мониторинг. И това го има публикувано в сайта на МФ, но няма кой да чете.

При темповете, с които поетите ангажименти намаляват ежегодно, напълно възможно е през 2019 г. общината да се е справила и с този показател.

Един от най-тежките проблеми за всяка община е размерът на просрочените задължения. Сега те са около 550 000 лв. А бяха над 4 млн. лв. Сега този показател е вкаран в норма. Макар най-добрият вариант е изобщо да няма просрочия.

Всички виждат тенденцията за намаляване до минимум на просрочените задължения, недопускането на нови, навременно покриване на задълженията по общинския дълг, разумно поемане на нови ангажименти по договори и доколкото е възможно приключване на старите.

Проверка от Одит на средствата от ЕС приключи без забележки. Годишни отчети на община Смолян пред Сметна палата са приети без резерви и без забележки. Препоръките от предишни години на Сметна палата са изпълнени. Проверка от Агенцията за държавен финансов контрол (АДФИ) приключи без констатирани нередности. Резултат от проверката на АДФИ за дейностите по сметосъбиране в община Смолян през последните пет години доказа, че дейността се контролира на 99,6%.

Общинска администрация Смолян получи първа награда за прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в националния конкурс „Най добра администрация“ и статуетка с богинята на победата Нике.

Ето защо Венера Аръчкова е заплаха за опозицията. Защото в екип с Мелемов може наистина да подобрят значително финансите на общината. А това доскоро изглеждаше невъзможно.

Друг финансист на нейно място, назначен сега, няма да разполага с време да влезе в час и може да се изтърве балансът.

Заради това са се обединили КРОС и БСП заедно с Топов да искат главата на Венера Аръчкова. Вероятно подобни атаки се замислят и срещу останалите членове на ръководството.

Печеливша от тази битка е опозицията. Губещи са жителите на Смолян. Защото колелото не може да се превърти, ако непрекъснато се пъха прът в него. А е така от две години насам.

Обобщените финансови данни на общините към края на третото тримесечие на 2017 г. може да видите ТУК.

Подробните данни за всяка община в България за същия период може да видите ТУК.

Автор: Анита Чолакова – съветник от гражданската квота на ПП ГЕРБ.     

Facebook Comments