Тунелът до Грохотно е високорисков

Четири тунела в България са окачествени с „висок риск“. Единият от тях е в област Смолян, останалите са в Бургаско, Габрово и Пловдивско (по пътя Девин – Кричим). Другите тунели в нашата област са по пътя между Смолян и Пловдив и са в добро състояние, тъй като ремонтите им приключиха преди няколко месеца. Проверка на всички тунели в България бе извършена по разпореждане на прокуратурата след трагичния инцидент в тунела „Ечемишка“, при който осветително тяло падна и уби жена. На 7 февруари с вътрешна заповед на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ беше възложено сформирането на експертни групи, които да направят извънредни огледи на всички тунели в страната, а също така да бъде направена оценка на риска. За всеки тунел с проблем експертите трябваше да предложат план с мерки, препоръки и конкретни срокове за фактическото им изпълнение. 

Тунелът до девинското село Грохотно е всъщност полутунел. За последно по него е работено през 2012 г. През 2008 г. Областно пътно управление в Смолян възложи обществена поръчка на „Виастройинженеринг“ за укрепване на срутището.  Тонове камъни се бяха отцепили от скалите и блокираха за дълго време едната лента за движение. Стойността на договора бе 1 459 091 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на дейностите по отстраняване на последствията от активираното срутище, които включваха изграждане на подпорна и укрепителна стена с повърхностно укрепване, беше 15 месеца. Работата бе изпълнена и отчетена през юли месец 2012 г.

За пътното съоръжение близо до Грохотно, окачествено като високорисково, експертите след спешната проверка са посочили, че съществува видима (оголена) армировка, наличие на бели петна, че има обрушавания на бетона на покривните панели, течове при фугите на покривните панели. А над тунела има наноси с дървесна растителност. Предлагат да се изработи проект за ремонт, включващ рехабилитация на стоманобетонната конструкция и подмяна на хидроизолацията. 

Другият също високорисков тунел, който касае голяма част от автомобилния поток на Смолянска област, е по пътя към Кричим откъм Девин. Той е на територията на Пловдивска област. За него е констатирано, че няма осветление и филтрация на свода през тунелната облицовка. Експертите препоръчат постоянно наблюдение и отстраняване на ледени висулки и нестабилни късове от облицовката. За него има изработен проект за рехабилитация.

Facebook Comments