Ученици от дуалната система догодина ще сключват договори с работодатели

Приетият план-прием за настоящата учебна 2019-2020 година е реализиран на 79%. Нисък е процентът при професионалните паралелки – 64%. От утвърдени 25 са реализирани 16. При профилираните паралелки са реализирани 19 от заложени 20 (95%), съобщиха от областната управа след заседанието на Областната комисия по заетостта.

Повишаването на интереса към професионалните гимназии и паралелките с професионална подготовка е значима политика в сферата на образованието и на национално, и на регионално ниво.

Конкретна стъпка в посока за развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса е активното въвеждане на дуалната система. Новото е, че от следващата година за първи път учениците на възраст над 16 години ще могат да сключват договор с работодателите, съгласно който ще им бъде заплащано не по-малко от 90% от минималното трудово възнаграждение, се казва още в съобщението.

Началникът на РУО в Смолян Мария Семерджиева уточни, че тази година завършващите седми клас ученици в региона са с около 100 повече спрямо предходната (863 къмто 768), което дава възможност за по-балансиран план-прием. Той е съобразен както с демографските тенденции и икономическото развитие в региона, така и с желанията на родители и ученици, материално-техническата база на училищата, потребностите от кадри на бизнеса и общините, подобряване на практическата подготовка и повишаване на адаптивността и възможностите за заетост на обучаваните.

Предложението за план-прием цели преструктуриране по профили и професии в посока STEM профили, технически и IT професии, осигуряващо образование, което да отговаря на Националната програма “Обучение за ИТ кариера” за професионално обучение на ученици от гимназиален етап по нова професия “Приложен програмист”.

В него са застъпени нововъведенията на МОН от миналата година, касаещи защитени професии, необходими за развитието на регионите и за стратегическите отрасли на икономиката, както и професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда.

Учениците, избрали тези професии, ще получават и допълнителни стипендии. От училищата са заявени и планирани за 2020/2021 учебна година защитените професии „Металообработващи машини“ – ПГ „Васил Димитров“ – Мадан, „Полевъдство“ – ПГСГСТ „Никола Вапцаров“ – Чепеларе, и професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда: „Автотранспортна техника“ и „Електрообзавеждане на производството“ – дуално обучение – ПГТТ „Христо  Ботев“ – Смолян, както и „Хлебар – сладкар“ и „Транспортно строителство“ – СПГТС „Никола Йонков Вапцаров“ – Смолян.

 По заявка на бизнеса, е заложено професионално обучение в направленията „Автоматизирани системи“ и „Производство на облекло от текстил“ в ПГЕ „А.С.Попов“ – Девин; „Електрообзавеждане на производството“ в ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян, дуална форма; „Автотранспортна техника“ в ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян; „Обогатяване на полезни изкопаеми“  в ПГ „Васил Димитров“ – Мадан.

Общият брой на планираните паралелки за 2020/2021 учебна година за област Смолян е 37, от които 19 профилирани и 18 професионални.