Вицепремиерът Томислав Дончев утре е в Смолян

Вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще посетят Смолян утре (26 юли).

От 11.00 часа в Областна администрация двамата ще участват в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. На заседанието ще се обсъжда подходът за регионалната политика след 2020 година.

От 14.00 часа Деница Николова ще участва в откриването на ул. „Зорница“ в град Смолян, която е реновирана със средства по ОП „Региони в растеж“ като част от мащабния проект на общината за модернизиране на градската среда.

От 15.00 часа, на ул. „Петър Берон“ до „Римски мост“ ( десен бряг на река Черна), зам.-министър Николова ще участва в откриването на подпорна стена, изградена по проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“ – “Flood protection”, финансиран по  Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Снимка: Личен архив