Юлиян Инджов: Следя кампанията в Смолян, най-реалистични са обещанията на досегашния кмет

Г-н Инджов, Вие сте изпълнявали обществени поръчки във всяка смолянска община, във всяка българска област. Фирмата Ви е една от най-мощните в страната, с огромен опит в строителството на публична инфраструктура чрез възлагане на обществени поръчки. Въпросът ми е по какво личи, когато една поръчка е нагласена?

Общо взето по крайния резултат.

А не е ли по заложените критерии и условията?

В повечето случаи, когато една поръчка е нагласена, и крайният резултат е несполучлив.

Несполучлив в какъв смисъл, нали все пак се избира изпълнител?

Да, но са малко фирмите, които могат да изпълнят качествено обектите.

Тоест, по крайния резултат от изпълнението?

Точно така. Не по крайния резултат от избора на изпълнител, а по качеството на изпълнение на това, което му е възложено.

Опозицията в Смолян хвърля обвинения към досегашния кмет Николай Мелемов, че поръчките на общината са нагласени. Какво е Вашето мнение?

Аз като съм участвал в поръчки на община Смолян, не съм оставал с такова усещане – за нагласени поръчки. Мога да говоря за случаите, в които съм участвал, а аз почти не съм пропускал поръчка в Смолянската община от тези, които са по-големи, разбира се.

Има ли според Вас основание да се твърди, че той избира предимно външни фирми и по неясни критерии?   

В Смолян външна фирма, която е печелила обществена поръчка е може би тази, която се занимава с комуналните услуги – сметоизвозването и снегопочистването. Но това е много стар договор, заварен. За други нямам спомен да са печелили. Може би при санирането на блоковете, но тогава нямаше кой да ги санира, нямаше достатъчно участници в търговете така да се каже.

А как ще коментирате обещанието на Стефан Сабрутев (БСП), че ако той стане кмет цитирам „като мярка за подкрепа на местните фирми ще е при обявяване на обществени поръчки, те да получават допълнителни точки“?

Трябва да има много силно желание в Народното събрание,за да промени законодателството. Иначе е незаконно и ограничително, което ще доведе до дела в Комисията за защита на конкуренцията и т.н. Аз като фирма мога свободно да участвам на търг във всяко населено място в Германия, Англия, Белгия, където си искам.

От КРОС (Новото време) пък призоваваха кмета да възлага обществените поръчки в сесийната зала, с чукче – всеки да вижда кой каква оферта дава. Вашият коментар?

Това ми напомня на някои от филмите за събития, станали преди стотина години, когато така са се раздавали земи и сгради, когато са се оземлявали хора примерно в Америка след като са експроприирали земите на индианците. Това обаче няма как да се случи в условията на Европейския съюз и в частност – България. Това също е законово необосновано.

Вие всъщност следите ли предизборната кампания в Смолян?

Като човек, който е роден в Смолян и му е болно за града – следя я.

Как ви се струват обещанията на основните претенденти за кмет на Смолян, чии са най-реалистични?

От кандидатите за кмет на Смолян считам, че най-умерена кампания води досегашният кмет и неговите обещания са най-реалистични.

От контактите в качеството Ви на изпълнител на смолянски поръчки, как се работеше с общината?

Общо взето, има какво да се изисква от общината. Не мога да кажа, че всичко е било един прекрасно смазан механизъм, но това са проблеми не само за община Смолян, а и в други общини. Бавно вземане на решения понякога, връщане по няколко пъти за едно и също нещо. Административното обслужване куца и следващият кмет, който и да е той, трябва да работи в тази насока. Искам да пожелая успех на всички участващи в местните избори и битката да бъде за по-доброто на града.