БизнесПолитика

За да се подпомогне местният бизнес, кметът на Златоград предлага по-високи минимални прагове за пряко възлагане

Да се завишат минималните прагове в Закона за обществените поръчки, които позволяват пряко възлагане с цел да се стимулира местният бизнес, да се завишат субсидиите за автобусни превози в отдалечените планински райони, да се създадат механизми за подпомагане на малки фирми с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност – предлага кметът на Златоград Мирослав Янчев. Писмо, в което е описал детайлно обстановката в пограничните планински региони, той изпраща до Народното събрание, Камарата на строителите, Камарата на автомобилните превозвачи и НСОРБ.

«Общоизвестен е фактът, че в малки населени места местният бизнес разполага на практика с възможността да изпълнява дейности, но в конкурентна среда с външни участници, местните фирми не винаги успяват да заемат пазарен дял. Същевременно, те са гръбнакът на местната икономическа общност и се стига до ситуация, в която местният бизнес остава без работа. Това от своя страна води до повишаване на безработицата и в крайна сметка до обезлюдяване на цели райони. Не са редки и случаите, в които конкурентната среда се заличава поради това, че в малките общности само единици разполагат с капитали. Убеден съм в необходимостта от това да се прилагат точно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, които гарантират равнопоставеността на участниците, свободното участие, недискриминационните условия.          Проблемът е такъв, че в момента се блокира свободната стопанска инициатива, стига се до неприлагане на пазарни механизми, редуцира се стопанският оборот, а от друга страна и в крайна сметка се задълбочават проблемите на малките общности.      Решението на този проблем е многопластов, обхваща различни сфери на социалния живот и вероято различен подход в отделните браншове», е посочил кметът на Златоград.

Именно като представител на местната власт той предлага първи стъпки в решаването на този глобален проблем.

Според него прилагането на тези мерки не води до необосновано предимство или дискриминация в класическия смисъл на понятието, а цели да балансира обществените отношения.              

«Обратното създава предпоставки за неравноправно развитие на отделни райони в страната, засяга негативно развитието на икономиката, а в същото време това може да бъде успешно преодоляно чрез въвеждане на ефективни мерки в защита на малкия бизнес и малките населени места», допълва Янчев.

Потърсихме го за интервю, за да даде повече пояснения по темите.

Г-н Янчев, предлагате да се повишат стойностните прагове за директно възлагане на обществени поръчки. Защо?

Това е едно от нещата, за които търся подкрепа от Камарата на строителите, от Камарата на автомобилните превозвачи и от Националното сдружение на общините. Провокиран съм от ситуацията, в която е община Златоград, спазвайки Закона за обществените поръчки. Искаме промяна на праговете, защото 7 години откак е променен този член в ЗОП, с който са определени минималните прагове, но с инфлационните процеси, които настъпиха вследствие на икономическата криза и войната, се стигна до такива върхове, че в момента увеличението в цените за строителство и услуги минава над 50%. Отделно моля тези камари да създадат механизъм за подпомагане на малките фирми, за да се повиши тяхната конкурентоспособност. Да съпоставяме фирми в неконкурентна среда – във високопланински, трудно достъпни райони, с фирми в София, Пловдив, Варна, където и потокът е голям, и оборотите са големи, е абсурдно. Те работят в коренно различна обстановка.

На практика искате повече средства за финансиране, за подпомагане на малките фирми в отдалечените планински райони?

Да. Считам, че е възможно създаване на законова уредба и механизъм за допълнително субсидиране с цел фирмите да си закупят по-модерна техника, с която да обслужват населението. Предложил съм завишение на средствата за субсидиране на превозвачите при извършване на безплатни и при намалени цени превози, а също и при извършване на нерентабилни автобусни линии. Не че досега е нямало такава подкрепа, тук говорим за завишаването ѝ. 

Всичко това няма ли да доведе до необосновано предимство или дискриминация?

Възможно е, но не в класическия смисъл на този израз. Все пак с това се цели подкрепа за малкия бизнес, който работи в крайно трудни пазарни условия. Трябва да обсъдим този проблем не само от емоционална, а и от юридическа гледна точка. Неслучайно търся обединение от моите колеги кметове и двете камари.

А какво всъщност ви провокира, за да предложите тези промени?

Провокира ме създалата се ситуация в Златоград при определяне на фирма превозвач по линията Златоград – София, София – Златоград. От моя опит и от контактите ми с колеги кметове съм стигнал до извода, че заедно с държавата трябва да сме в ролята пряко или косвено да подпомогнем малкия и средния бизнес. В случая с държавата в лицето на областния управител на Смолян ударихме на камък.

Какво точно се случи?

Държавата чрез областните управители могат да приложат спешна мярка по регламент относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Това е мярка, която по искане на кмета, може да бъде приложена. Два пъти по мое искане е прилагана с одобрението на двама областни управители – Недялко Славов и Емил Хумчев. Давани са до 2 години удължаване на тази спешна мярка. Според нея кметът може да сключи директен договор, който позволява на местна фирма да продължи да изпълнява линията, без да се провежда обществена поръчка. Когато го поисках за трети път преди изтичане на договора – на 8-ми декември 2022 г., удължаване с още 2 години на спешната мярка по сключения договор с ЕТ „Иво Топчиев“, областният управител Стефан Сабрутев ми разреши за три месеца – до 30-ти март, вместо за 2 години. Обяснили сме писмено, че до тази дата не бихме могли да проведем обществена поръчка и отправихме второ искане за удължаване с 2 години, но отново ни бе даден срок от 3 месеца – до 30 юни. По този начин не сме в хипотезата да подкрепим местния бизнес, колкото и да е бил наивен този подход. Очаквал съм да намеря съмишленик в лицето на областния управител, държавата. След това обявих процедура по Закона за обществените поръчки. При това положение всички са равнопоставени.

И така всъщност от класацията отпада дългогодишен местен превозвач, който има пълното одобрение и подкрепа на местното население, но ви упрекнаха, че сте поставили критерии, с които той да отпадне от пазара. Какъв е вашият коментар?

Критериите за възраст на автобусите и екологична категория не са моя приумица, а са валидни за всички поръчки за автобусни превози.  Ето какво се получава в случая. Местната фирма, която е одобрявана от населението и подкрепяна от него, е била затруднена финансово в годините назад именно заради условията, при които работи. Не е могла да си повиши класа автобуси, съответно изгуби процедурата. Тези три критерия – възраст, екологична категория, цената на билета, са обективни и известни на превозвачите. През 2019 г. сме провеждали поръчка, в която ЕТ „Иво Топчиев“ е участвал и спечелил, защото е бил единствен кандидат. Не сме поставяли критерии, които да са завишени или ограничаващи конкуренцията.

Може би неслучайно поръчката не е обжалвана?

Не е обжалвана, да.     

Как бихте отговорили на упрека, че с тези искания си правите предизборен пиар?

Вижте, няма друга форма, под която да подкрепим местни фирми, ако не се промени Законът за обществените поръчки. Точно затова, защото е единственият начин, търся подкрепата на Националното сдружение на кметовете и двете камари. По общия ред на ЗОП няма шанс да дадем преимущество на местна фирма в такъв труден за живеене район. Колкото и да изглежда на някой, че е лесно да подкрепиш местните фирми, не е така. Законът не го позволява. Факт е, че държавата в лицето на областния управител не ми позволява да удължа спешната мярка, която позволява директно възлагане. От друга страна ЗОП не ми позволява да отгранича местни от външни фирми. Тези факти трябва да се знаят от моите колеги, от институциите и от местното население. Винаги съм бил коректен и толерантен спрямо местния бизнес, когато законът ми го е позволявал.  

Не бяха ли подобни и обвиненията, когато предложихте да се премахне ДДС от цената на водата? 

Когато направих това предложение да се премахне ДДС върху цената на водата – тоест, по този начин да намалим цената на водата, пак казаха, че е много демагогско и ненавременно, че е пиар. Да припомня, че цената на водата се повиши в цяла България – независимо дали е бил приет или не бизнес планът от съответната ВиК-асоциация, в които членуваме общините и държавата. Имам обратна връзка, че най-резонно в цяла България е било намаляването на ДДС от всички предложения на общини. За съжаление, трудно може би държавата ще се лиши от тези 20% приход от тази услуга. Тук решението е на Министерството на финансите и Народното събрание.  

error: Защитено Съдържание!