За достъпност в имотите на инвалиди отпускат до 100 000 лева

За достъпност в частните имоти на хора с увреждания ще се отпускат до 100 000 лева, стана ясно от посещението на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков в Смолян днес.

Другата седмица стартира национална програма, която е за достъпна жилищна среда и лична мобилност. В частни имоти за хора с увреждания ще се финансират инвестиционни проекти за изграждане на приспособления и съоръжения.

Социалният министър от сутринта е в Смолян и посети Дневния център от семеен тип за деца без увреждания, Общностния център и Българо-германсския център за обучение на безработни.

Той обясни, че по новата програма, която дава възможност за подобряване на средата за достъп, също ще работят с общините, защото главните им архитекти трябва да одобряват проектите за реконструкция на части от частни сгради.

Средства ще се отпускат за изграждане на рампи, асансьори и други механизми за преодоляване на разликата в равнището в жилищните сгради.

„За финансиране ще могат да кандидатстват както собственици на жилища, които са с трайни увреждания и затруднения в придвижването, така и съответно етажна собственост с жилища, в които живеят хора с увреждания и имат затруднения в достъпа“, подчерта Петков.

Той припомни, че работодателите с над 50 души персонал са задължени да осигуряват квота за хора с увреждания.

„Ние се опитваме да подпомогнем работодателите в това законово задължение, като беше разработена Национална програма за хора с увреждания и е в процес на набиране на проектни предложения“, посочи той.
В тазгодишния бюджет има 4,4 млн. лв. за тази цел и се осигурява финансиране на работодателите за преустройство и интегриране на работни места за хора с увреждания, като за едно работно място се отпускат 10 000 лева.

Крайният срок за подаване на проекти в Агенцията за хора с увреждания изтича на 13 август.

Министърът съобщи, че в следващите месеци ще се приложи в пълнота Законът за личната помощ, по която се осигуряват социални и лични асистенти на хората с увреждания.

Това, по думите му, е допълнително натоварване на общините в България. Той благодари на община Смолян за натоварването, което ще поеме, без да е финансово обезпечено от държавата.  

„Убедих се, сравнявайки с други общини, че община Смолян е създала много добри условия за осъществяване на социалните дейности – държавно делегирани и тези, които общината предоставя, с отлични условия и отлично партньорство, което бих желал навсякъде да има между регионалните структури към МТСП, местните служби и общинската администрация“, заяви министърът.

Преди две седмици правителството реши да удължи срока на финансирането на домашен помощник, социален и личен асистент до края на годината, защото досега срокът беше до 1-ви септември.

„Много повече хора ще имат право да ползват помощите за отопление, които са и в по-голям размер, както и помощите за първокласници“, каза Петков.