Зам.-кметът Венера Аръчкова: Смолян не е  сред общините, дадени на прокуратурата

Смолян не е сред тези тези общини, които са дадени на прокуратурата заради начина, по който са изразходвани средствата за зимно поддържане и снегопочистване. Това заяви зам.-кметът по финансовите въпроси на община Смолян Венера Аръчкова.

Вчера в сайта на Сметната палата бе публикуван доклад от извършения одит на средствата за снегопочистване на общински пътища в Южна България за 2013 и 2014 година. Части от доклада са заличени, тъй като според член 58, ал. 1 от Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство.

Обект на проверка са 11 общини от Южна България – Смолян, Пазарджик, Родопи, Малко Търново, Белица, Перник, Кърджали, Стара Загора, Ивайловград, Кюстендил и Сливен.

От прессъобщението към доклада не става ясно данни за кои общини са подадени на прокуратурата със съмнение за извършено престъпление, кои са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция и кои – на Агенцията за обществени поръчки.

„В одитния доклад и проекта за него, който е представен в община Смолян още през 2014 г. имаме отправени три препоръки. Видно и от окончателния одитен доклад община Смолян е с със същите три препоръки, но те са отстранени още през 2014 г. Срокът за отстраняването им е до септември месец 2017 г., защото сега е изработен окончателният одитен доклад. Както е видно от публикувания документ в сайта на Сметна палата, това е обобщен доклад за всички общини, проверявани от Южна България. Това е планова проверка на Сметна палата, при която се проверяват общини в Северна и Южна България“, обясни зам.-кметът на Смолян.

Тя посочи, че са чакали окончателния доклад, за да изпратят писмо до Сметна палата, с което да ги уведомят, че препоръките са изпълнени и да приложат доказателства за това.

„Ние категорично не попадаме сред общините в санкциониращ режим“, подчерта Венера Аръчкова. Тя уточни, че дублираните  плащания и надплатените средтства, установени при проверката от онзи период, са приспаднати и върнати в бюджета на общината.

Линк към прессъобщението и одитния доклад на Сметна палата: http://naobul3.bulnao.government.bg/bg/articles/smetnata-palata-izprati-na-prokuraturata-chasti-ot-doklad-za-odit-na-sredstvata-za-zimno-poddyrzhane-i-snegopochistvane-na-obshtinski-pytishta-v-juzhna-bylgariq-za-2013-i-2014-g-1738

Facebook Comments