Златоград спечели проект за патронажна грижа, Чепеларе е партньор

Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “ С грижа за хората в нужда“ подписа община Златоград по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Партньор по проекта е община Чепеларе и се финансира от програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи кметът Мирослав Янчев.

Общата стойност на проекта е 166 569 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 141 584 лв.

Основната цел, която си поставят двете общини, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.

Предстои да се осигурят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Специфична цел е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания.

Проектът е с продължителност 15 месеца и стартира от 01.06.2019г.

За целта на проекта ще се закупят и автомобили, с които да се извършва мобилната дейност на територията на двете общини.

Facebook Comments