26 детски рисунки „С очите си видях бедата“ отиват на национален кръг в София  

Областният етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран от РД “Пожарна безопасност и защита на населението” в Смолян в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Смолян, приключи.

Александра Георгиева

Задача на конкурса е децата да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита.

Основна цел е да се предизвика интерес у тях към професията на пожарникаря и спасителя, да се възпита съпричастие към проблемите на бедстващите хора, желание за участие в доброволческа дейност и загриженост за опазване на околната среда.

 В 19-тото поред издание на ежегодния конкурс се включиха 85 рисунки, участвали в общинските етапи на конкурса от всички учебни заведения в Смолянска област.

По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи, деца и ученици от 7 до 18 годишна възраст. Сформираната комисия с представители от РДПБЗН Смолян, РУО на МОН гр. Смолян и Художествена галерия гр. Смолян  разгледа, оцени и класира творбите както следва:

Йордана Минкова

Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Любомир Владиславов Кедиков – 8 г. ОУ „Христо Ботев“ с. Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян;

І място: Николина Георгиева Бялкова – 9 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян.

ІІ място: Галена Радостинова Димитрова – 10 г., ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, обл. Смолян;

ІІ място: Емилияна Милканова Ковачева – 7 г., ДГ „Веселин Маринов“, с. Баните, група в с. Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян.

ІІІ място: Михаил Тодоров Николов – 8 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян;

ІІІ място: Сияна Йорданова Фотева – 8 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян.

Поощрителни награди:

– Станислав Радославов Бозов- 8 г., ОУ „Васил Левски“ с. Боровина, общ. Мадан

Любомир Кедиков

– Николина Костадинова Чиновска – 10 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян;

– Петя Петрова Ангелова -10 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян.

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място:  Миглена Милкова Кавалова – 13 г., ОУ „Васил Левски“ с. Боровина, общ. Мадан 

І място: Александра Димова Георгиева – 13 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян 

ІІ място: Анастасия Христова Хаджихристева – 12 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян 

Любен Севриев

ІІ място: Йоана Михайлова Димитрова – 12 г., ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян 

ІІІ място: Деян Антонов Сакалийски – 13 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Девин, обл. Смолян 

ІІІ  място: Злати Янков Стайков – 13 г., СУ „Васил Дечев“ гр. Чепеларе 

 Поощрителни награди:

 – Симона Радославова Бозова – 13г ., ОУ „Васил Левски“ с. Боровина, общ. Мадан 

– Василена Аспарухова Славенова – 12 г., ОУ „Отец Паисий“ с. Ягодина, общ. Борино

Миглена Кавалова

 

 – Виктория Владимирова Карталова – 11 г., ОУ „Никола Вапцаров“ с. Барутин, общ. Доспат 

 -Теодора Василева Немова – 12 г., ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян 

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Йордана Иванова Минкова – 17 г., СУ „Васил Дечев“ гр. Чепеларе

ІІ място: Витан Мариан Йорданов – 14 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци, общ. Смолян

ІІІ място: Наталия Емилова Кикова –14 г., СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат

Николина Бялкова

Поощрителни награди:

Сание Шукриева Касъклиева –14 г., СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат

Мария Валериева Сивриева – 14 г., ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград 

Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І  място: Виктория Валериева Филипова – 8 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан 

ІІ място Мартин Бисеров Уйчев – 9 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан 

ІІІ място: Лора Мирославова Кехайова – 9 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан 

 ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І  място: Ивалина Веселинова Атанасова – 13 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан

ІІ място:  Ивалина Веселинова Атанасова  – 13 г., Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан 

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИНЯМА ПРЕДСТАВЕНИ

 РИСУНКИ

Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І  място:  Ванеса Радославова Оракова – 10 г., ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан 

ІІ  място: Енес Салихов Ефендиев – 11 г., ДЦДМУ гр. Доспат 

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

ІІІ място: Валентин Росенов Овчаров – 11 г., ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан 

ІІІ място: Денислав Илков Шанев – 13 г., ЦОП – гр. Доспат 

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І  място:  Любен Николаев Севриев – 17 г., ЦОП – гр. Доспат 

ІІ място: Милен Младенов Добрев – 15 г., ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан 

Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от областния конкурс ще участват в националния конкурс “С очите си видях беда”, който ще се проведе през месец октомври в гр. София.

Водеща снимка: ВАНЕСА ОРАКОВА