Навършиха се 61 години откак Смолян е обявен за окръг

Навършиха се 61 години откак Смолян е обявен за окръг. Това е станало с Указ №30 от 22 януари 1959 г. на Президиума на Народното събрание, с който е назначен временен изпълнителен комитет на Смолянски.окръг.

Новото административно деление е официално обявено на 23 януари 1959 г. В състава на Временния ИК влизат Никола Палагачев – председател; Запрян Ташев, Юсеин Коджахасанов, Райчо Даскалов и Цвятко Цветков – зам.председатели; Илия Станчев – секретар и членове: Атанас Кълбов, Димитър Спилков и Костадин Балабанов.

Създаването на Смолянски окръг е от изключително значение за развитието на този край от Родопите, както и за обединението на трите селища Устово, Райково и Смолян в единен град.

Съхранените в архива документи показват, че то става в една доста сложна, напрегната и неспокойна обстановка. А както всяко историческо събитие, то също има своята предистория.

През второто полугодие на 1958 г. обстановката в Смолян сериозно сe нажежава от слухове, че се готви ново административно деление и съдбата на Среднородопието е застрашена.

Местното ръководство взема превантивни мерки и изпраща делегация от 3-ма души, в която влизат: Емин Афузов – народен представител на Смолянска околия, Мехмедали Кадиров – член на бюрото на ОК на БКП, Димитър Спилков – представител на БЗНС. Нейната задача е да запознае ръководителите на държавата с искането за създаване на самостоятелен Смолянски окръг.

Три дни пратениците обикалят институциите и най-влиятелните лица, изтъкват мотивите за това – отдалечеността на селищата по южната граница, състоянието на пътищата, което затруднява придвижването и т.н.

Смолян- архив

За съжаление обаче, въпреки солидната аргументация, делегацията никъде не среща разбиране.

Управляващите считат, че в Смолян определено няма условия за създаване на самостоятелен окръг и трябва да се включи към Асеновградски окръг, който възнамерявали да създадат.

Това не отчайва местните ръководители и те повеждат една мощна кампания с писма и телеграми от гражданството за обособяване на окръга. По този повод идват партийни ръководители от Пловдив и осъждат тези действия. Дори наказват местните ръководители като подстрекатели на тези действия.

Наказани са: Ангел Каишев – първи секретар на ОК на БКП, Атанас Тодоров, Мехмедали Кадиров, Стефан Маджаров – секретари.

През септември 1958 г. идва решението за закриване на Смолянска околия. В града остават да работят само градските институции, но те продължават битката.

Васил Андреев – първи секретар на ГК на БКП и Тодор Кавгазов – като председател на ГНС. И така до последните декемврийски дни на 1958 г. когато една сутрин щастливият глас на Георги Василев – член на групата за борба с трудностите по създаването на Смолянски окръг, донася радостната вест по телефона от София с думите: „Честит окръг!“. (

Снимки: Държавен архив – Смолян