Важно за всички, които трябва да се преосвидетелстват от ТЕЛК!

На 06.06.2019 година с решение на Министерски съвет се направиха промени в Наредбата за медицинската експертиза в частта, касаеща методиката за оценка на трайно намалена работоспособност.

Съгласно новите текстове, когато са налице две или повече увреждания, всяко от които с 50% или  с над 50% намалена работоспособност, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за определяне степента на намалена работоспособност на човека се взема  най-високият процент (най-тежкото увреждане) и към него се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

Срокът за подаване на заявления – декларации от хората с увреждания, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3.08.2018г.- 06.06.2019 г. и желаещи ново преосвидетелстване, изтича на 11 юли.

Заявленията от жителите на област Смолян  се приемат всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 14,00 ч. в Регионална картотека на медицинските експертизи ( картотека на инвалидите ) , намираща се на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 24, етаж 4.

ПРЕСЦЕНТЪР РЗИ – СМОЛЯН